Menu

Da li zabranjeno uljepšavati žene koje nisu pokrivene?

P

Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu! Imam dvojbe oko odabira dvije mogućnosti, pa se želim posavjetovati s vama i bila bih vam vrlo zahvalna ako biste mi odgovorili. Da li je haram raditi frizerski posao, tj. uljepšavati žene koje nisu pokrivene?


O

Ve alejkumus-selam va rahmetullahi ve berekatuhu! Ashabijke i Poslanikove, alejhis-salatu ves-selamu, supruge uređivale su i kratile svoje kose. Ebu Seleme, rahimehullah, u predaji u kojoj opisuje svoju posjetu majki vjernika Aiši, radijallahu anha, supruzi Allahovog Poslanika, kaže: "Žene Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kratile su svoje kose tako da bi bile poput vefre." (Muslim, br. 320) U komentaru ovog hadisa navodi se da je vefra kosa koja malo prelazi ramena, ili po drugom mišljenju, to je kosa odsječena tako da dopire do donjeg dijela ušiju. (Nevevijev komentar Muslima, 4/4)

Dakle, frizerski je posao u osnovi dozvoljen, međutim, često je protkan zabranjenim i sumnjivim stvarima, naročito u našem savremenom vremenu. Većina posjetiteljki salona ne vodi računa o halalu, haramu i granicama koje je šerijat postavio. To znači da će frizerka nerijetko biti u situaciji da se od nje traži da uradi nešto od onoga što vjera zabranjuje, kao, naprimjer, da ženama pravi kratke frizure koje su svojstvene muškarcima, ili druge frizure koje su svojstvene nemoralnim osobama, nevjernicima ili fasicima. Od frizerke se također ponekad zahtijeva da "sredi" obrve tanjenjem i čupanjem, što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izravno zabranio proklevši onu koja to čini sebi ili drugoj. (Buharija, br. 4886, i Muslim, br. 2120)

Zatim, ako znamo da žene koje frizerka uljepšava neće skrivati svoju ljepotu pred pogledima stranih muškaraca, kao što je to šerijat propisao, nego će naprotiv privlačiti veću pažnju na sebe, očigledno je da se posao frizerke u tom slučaju ne podudara sa riječima Uzvišenog Allaha: "Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu; i bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava" (El-Maide, 2), kao ni sa riječima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji podstičući da se negativne pojave u društvu suzbijaju i negiraju, kaže: "Ko od vas vidi kakvo ružno djelo, neka ga promijeni svojom rukom, ako nije u stanju, neka to učini svojim jezikom, a ko ni to nije u stanju, neka ga prezire svojim srcem, i to je najslabiji iman." (Muslim, br. 49) Uljepšavanjem žena koje nisu pokrivene, frizerka indirektno učestvuje u grijehu i podstiče izlazak otkrivene glave, umjesto da svojom rukom sprečava grijeh, kao što je spomenuto u hadisu.

Stalnoj komisiji za fetve u Saudijskoj Arabiji postavljeno je pitanje sljedećeg sadržaja: "Kakav je propis prodaje kozmetičkih artikala za žene, znajući da je većina žena koje to koriste otkrivena i grješna prema Allahu i Njegovom Poslaniku, te da te stvari koriste kako bi se uljepšale stranim osobama koje nisu njihovi muževi?" Odgovor je glasio: "Ako je stanje uistinu kao što je opisano, nije dozvoljena prodaja tih stvari ako prodavač zna stanje tih žena, jer je u tome potpomaganje u grijehu..." (Fetaval-Ledžne, 13/105) Allah najbolje zna!