Menu

Aktivnost šejtana u vrijeme akšama

P

Da li postoji dokaz da su u vrijeme akšama šejtani posebno aktivni i da smo dužni u tom vremenu djecu uvesti u kuću?


O

Svijet šejtana u domeni je gajba, našim osjetilima nedokučivog, a znanje o tom području crpimo isključivo iz objave, časnog Kur'ana i sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. O Iblisu i njegovoj vrsti Svevišnji Allah rekao je: "On vas vidi, on i vojske njegove, odakle vi njih ne vidite" (El-A'raf, 27). Svevišnji Allah također nas obavještava da nam je šejtan neprijatelj i da prema njemu budemo oprezni: "Šejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte!" (Fatir, 6)

U vjerodostojnim predajama navodi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upozorio na vrijeme u kojem se šejtani šire Zemljom u velikim skupinama. To je vrijeme predvečerja, kada zađe sunce, svjetlost dana postepeno se gubi i nastupa mrak. U tim trenucima, šejtani zbog svoje brojnosti i aktivnosti mogli bi nauditi djeci pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preporučio da se djeca skupe, odnosno uvedu u kuće i tako zaštite od šejtana.

Džabir b. Abdullah, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ukazujući na načine kako šejtan pokušava djelovati na čovjeka i kako se od njega sačuvati, rekao: "Kad se spusti tama, ili bude predvečerje, skupite djecu, jer tada se šejtani rašire. A kada prođe vrijeme povečerja, pustite ih. Zaključaj vrata i spomeni Allahovo ime, ugasi svjetiljku i spomeni Allahovo ime, zaveži mješinu i spomeni Allahovo ime, i pokrij svoju posudu i spomeni Allahovo ime, pa makar da preko nje nešto staviš." (Buhari, br. 3280; Muslim, br. 2012) Hadis nam otkriva kako se sačuvati šejtanskog uznemiravanja i ukazuje na uzroke koje je Svevišnji Allah učinio djelotvornim protiv šejtana, pa neće biti u stanju otvoriti vrata, otkriti posudu i sl. U tom smislu su i riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Kada čovjek uđe u kuću i spomene Allahovo ime prilikom ulaska i prilikom objeda, šejtan kaže: 'Ovdje nemate konaka i nemate večere.' A ako ne spomene Allaha prilikom ulaska, šejtan kaže: 'Našli ste sebi konak.' Pa ako ne spomene Allaha ni prije jela, on kaže: 'Našli ste i konak i večeru.'" (Muslim, br. 2018; Ibn Madža, br. 3887)

Djeca će se sačuvati šejtanskog djelovanja ukoliko se u vremenu kada nastupa mrak uvedu u kuću, jer su u tom vremenu lak plijen šejtanima s obzirom na to da djeca obično ne znaju i ne uče dove kojima se od šejtana štiti, a moguće je da pri sebi imaju nečisti za koju se šejtani vezuju. U tom vremenu šejtanska vrsta se širi i intenzivira svoje djelovanje jer nastupa tama koja više odgovara šejtanskim aktivnostima od dana dok traje sunčeva svjetlost.

Naredbe spomenute u hadisu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, od kojih je da se djeca skupe u predvečerje, prema većini učenjaka ukazuju na pohvalne radnje i adabe, a nisu na stepenu vadžiba i obligatnih dužnosti. Nakon što prođe vrijeme povečerja u kojem se šejtani šire, prestala je opasnost zbog koje se djeca trebaju skupiti. Allah najbolje zna.