Menu

Propis bijelog pranja i čupanja obrva

P

Es-selamu alejkum! Da li žena koja konstantno ima bijelo pranje mora uzimati abdest za svaki namaz i prilikom svakog drugog ibadeta, uzimajući u obzir i činjenicu da joj to stvara probleme sa kožom, koja se zbog čestog pranja isuši i ispuca? Da li žena koja ima probleme sa hormonima, i ima dlake na licu i mnogo urasle obrve, uz previše dlaka iznad i ispod obrva, može počupati te dlake ispod i iznad obrva? Da vas Allah nagradi!


O

Ve alejkumus-selam! Osobe sa konstantnim curenjem iz spolnog organa, kada nastupi namasko vrijeme, uzet će abdest i klanjati propisani namaz u tom vremenu, a s tim istim abdestom mogu klanjati i dobrovoljne namaze, međutim, kada nastupi novo namasko vrijeme, ponovo će uzeti abdest za novi namaz. Takav je propis istihaze i osoba sa stalnim curenjem, s tim da osobe koje su time iskušane mogu koristiti olakšicu spajanja namaza, tako da spoje i zajedno klanjaju podne sa ikindijom i akšam sa jacijom, naročito u ovom slučaju kada se uzme u obzir da često uzimanje abdesta uzrokuje probleme sa kožom i zdravstvene tegobe. Prenosi se od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je ženi sa istihazom dozvolio da spaja dva namaza. (Ahmed, Ebu Davud i Tirmizi. Hadis je hasen-sahih po ocjeni Tirmizija.) Govoreći o olakšicama koje osobe sa stalnim curenjem mogu koristiti, Ibn Tejmijja kaže: “Namaze će sastaviti onaj kome upotpunjavanje čistoće u oba namaska vremena predstavlja teškoću, kao što je osoba sa istihazom.” (Medžmuul-fetava)

Što se tiče uklanjanja dlaka sa lica žene, poznato je da je čupanje obrva zabranjeno, a ta se zabrana ne odnosi na dlake koje izrastu na neubičajenom mjestu i na neprirodan način, kao što je iznad ili ispod obrva, ili na nekom drugom mjestu na licu.

Učenjaci hanefijskog i šafijskog mezheba smatraju pohvalnim da se dlake koje izrastu na licu žene na neprirodan način, poput brade i brkova, uklone čupanjem ili brijanjem. (Hašijetu Ibni Abidin i El-Medžmu, Šerhu Sahihi Muslim, Nevevi)

Šejh Džibrin, rahimehullah, na pitanje o depilaciji dlaka sa lica, osim obrva, odgovorio je: “Nema smetnje da se čupaju dlake sa lica žene ili da se uklone sa brade, ispod usne, obraza ili čela, a što se tiče obrva, nije ih dozvoljeno čupati niti odstranjivati, zbog zabrane ‘nemsa’, a to je čupanje obrva ili njihovo skraćivanje.” (Fetava Džibrin)