Menu

Ispravnost klanja povrijeđene životinje za kurban

P

Selam alejkum! Pred Bajram sam kupio ovcu za kurban. Ovca je bila zdrava i bez mahane, međutim, noć uoči Bajrama povrijedila je nogu i postala šepava. Da li je ispravno zaklati takvu ovcu za kurban?


O

Islamski pravnici o ovom pitanju imaju različita mišljenja, a razilaženje u ovoj mes’eli rezultat je razilaženja u pogledu općeg propisa kurbana. Naime, kurban je u hanefijskom mezhebu vadžib imućnom muslimanu, dok je u ostala tri mezheba pritvrđeni sunnet. (El-Mevsuatil-kuvejtije, 5/76–77)