Menu

Da li je dozvoljena proizvodnja i prodaja plagijata poznatih brendova

P

Es-selamu alejkum! Da li je haram proizvodnja i prodaja plagijata sa natpisima Adidas, Tommy, Jordan i slično, iako nema obmanjivanja kupaca u pogledu autentičnosti robe, a taj je posao ilegalan po zakonu jer se krše autorska prava?


O

Ve alejkumus-selam! Marka nekog proizvoda puno govori o samom proizvodu. Poznate i potvrđene marke imaju povjerenje kupaca, jer su već isprobali njihove proizvode i uvjerili se u njihov kvalitet. Proizvoditi robu lažirajući nazive i oznake svjetskih marki nije dozvoljeno, pa i ako se kupci ne obmanjuju; jer se time narušavaju autorska prava. Međunarodno vijeće islamskog prava nastalo iz Organizacije islamske konferencije razmatralo je ovo pitanje i donijelo sljedeći zaključak: “Trgovački naziv, trgovačka adresa, zaštitni znak, autorstvo, izum ili inovacija, to su prava koja pripadaju njihovim vlasnicima. Ta prava u savremenom dobu imaju materijalnu vrijednost jer ljudi njima trguju. Ta prava su po šerijatu legitimna i nije ih dozvoljeno ugrožavati.” (Zaključak br. 5, džumadel-evvel 1409.)

Ekonomski sistem koji islam nastoji uspostaviti baziran je na moralnosti, pravdi i međusobnom potpomaganju, stoga u njemu nema mjesta obmani, varanju, krivotvorenju i sl.

Prodavati plagijat robu predstavljajući je kao originalnu je haram. To je vid prevare i obmane. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Onaj ko nas vara, nije od nas!” (Muslim) Neki učenjaci dozvoljavaju prodaju plagijat robe samo ako se lažne oznake marke odstrane. Neki učenjaci to ne uvjetuju, te ako prodavac upozna kupca o kakvoj se robi radi, ili je to kupcu jasno na osnovu pokazatelja, kao što je velika razlika u cijeni između originalne i kopirane robe, prodaja je dozvoljena, s obzirom da tu nema prevare. Ipak, ako je originalna marka zaštićenih prava, bolje je ne trgovati takvom robom i ne kupovati je kako ne bismo svojom kupovinom pomagali plagijat i falsificiranje, naročito kada se radi o robi koja ima adekvatnu zamjenu ili o osobama koje su u mogućnosti kupovati originalnu robu. Allah najbolje zna!