Menu

Poluciranje u snu tokom posta

P

Zaspao sam nakon sabaha i polucirao u snu, a bio je ramazan. Da li sam time pokvario post? Kako se takvo nešto uopće može desiti s obzirom na to da su takvi snovi od šejtana, a šejtani se za vrijeme ramazana okivaju, kao što je kazano u hadisu?


O

Poluciranje u snu za vrijeme posta neće pokvariti post, jer to čovjek ne kontrolira i ne dešava se njegovom voljom i htijenjem. Svevišnji Allah rekao je: "Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih." (El-Bekara, 286) To je stav klasičnih i modernih učenjaka. Ibn Kudama kaže: "Ako bi u snu polucirao, post mu ne bi bio pokvaren, jer se to desilo bez njegovog izbora i s tog aspekta nalikuje situaciji kada bi nešto progutao dok spava." (El-Mugni, 3/128)

Stalna komisija za fetve na pitanje o poluciranju u snu za vrijeme posta dala je sljedeći odgovor: "Ko polucira u snu za vrijeme posta ili za vrijeme dok obavlja hadž ili umru nije grešan, nije dužan iskupiti se i to ne utječe na njegov post, a dužan je okupati se (uzeti gusul) ako se pojavila sperma." (Fetaval-ledžnetid-daima, 10/274)

Poluciranje u snu uobičajena je pojava, dešava se i muškarcima i ženama. Majka vjernika Ummu Selema, radijallahu anha, prenosi kako je Ummu Sulejm, supruga Ebu Talhe, radijallahu anhu, došla Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i kazala: "Allahov Poslaniče, Allah se ne stidi istine, da li je žena dužna okupati se (uzeti gusul) kada polucira u snu?" "Da, dužna je ako vidi vlažnost", reče Allahov Poslanik. (Buhari, br. 282; Muslim, br. 313)

Do poluciranja u snu pretežno dolazi uslijed snova u kojima spavač sanja kako spolno opći ili vidi nešto što ga seksualno uzbuđuje. Ružni snovi pripisuju se šejtanu, kao što se razumije iz riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Lijepi snovi (ru'ja) su od Allaha, a ružni snovi (hulum) su od šejtana, pa kada neko od vas usnije ružan san koji prezire, neka pljuckajući puhne na lijevu stranu i neka se Allahu utječe od tog sna pa mu neće nauditi" (Buhari, br. 3293; Muslim, br. 2261). Ove riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ne znače da su snovi koji uzrokuju poluciranje rezultat šejtanskog djelovanja i da ih je šejtan projicirao. U tom smislu Ibn Hadžer kaže: "Ružni snovi pripisuju se šejtanu jer su u skladu sa svojstvima šejtana, kao što je laganje, strašenje i sl., za razliku od lijepih, istinitih snova koji se iz počasti pripisuju Allahu, iako su i jedni i drugi dio Allahovog stvaranja i Njegove odredbe." (Fethul-Bari, 12/393)

Činjenica da se opaki džini i šejtani okivaju u mjesecu ramazanu ne znači da šejtani prestaju sa svojim djelovanjem u potpunosti i da u tom periodu ne donose sumnje i loše misli, nego je to u ramazanu manjeg intenziteta u odnosu na druge mjesece, a tragovi okivanja šejtana za vrijeme ramazana svima su nama vidljivi, jer svjedočimo da su ljudi u tom mjesecu više nego inače predani ibadetu i posvećeni vjeri. Svevišnji Allah najbolje zna. (Vidjeti: Munedžid, Islam sualun ve dževab, fetva br. 14014)