Menu

Upotreba sredstava za sprečavanje hajza u ramazanu

P

Da li je ženi dozvoljeno da upotrijebi sredstva za sprečavanje hajza u ramazanu kako bi mogla postiti?


O

Žena u hajzu nije dužna postiti, niti joj je to dozvoljeno, a propuštene dane ramazana dužna je napostiti. Aiša, radijallahu anha, kada je upitana zbog čega žena napašta dane koje nije postila za vrijeme hajza, a ne naklanjava propuštene namaze, rekla je: “Hajz nam je dolazio i u vremenu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa nam je naređeno da napostimo propušteni post, a nije nam naređeno da naklanjamo propuštene namaze.” (Buhari, br. 321, i Muslim, br. 335) Svevišnji Allah poštedio je ženu posta u vremenu hajza iz milosti prema njoj, jer izlazak krvi je slabi pa je u potrebi za jelom i pićem kako bi se njenom tijelu povratila snaga.

Pojava hajza je Allahova odredba i vjernice je kao takvu prihvataju.  S obzirom na to da su dostupna sredstva koja omogućavaju vremensko određivanje hajza, nameće se pitanje da li je upotreba takvih sredstava dozvoljena ili ne.

Zanimljivo je spomenuti da su o ovom pitanju raspravljali i klasični učenjaci, jer i u njihovom dobu postojala su određena sredstva za sprečavanje hajza i njegovu odgodu. Malikijski učenjaci spomenuli su da je ženi koja želi obaviti umru a plaši se da je hajz u tome ne spriječi, pokuđeno popiti lijek kojim bi odgodila hajz, zbog mogućnosti da će to našteti njenom zdravlju. (Ulejš, Minahul-Dželil, 1/166) Hanbelijski učenjaci ističu da je upotreba ovakvih lijekova, ako ne uzrokuju štetu, dozvoljena. Ibn Kudama kaže: “Prenosi se od Ahmeda, Allah mu se smilovao, da je rekao: ‘Ne smeta da žena popije lijek koji će joj spriječiti pojavu hajza, ako se radi o poznatom lijeku.’” (El-Mugni, 1/266, i Maverdi, El-Insaf, 1/383)

Stalnoj komisiji za fetve u Saudijskoj Arabiji postavljeno je pitanje o upotrebi lijekova za odgodu hajza, a odgovor je glasio: “Ženi je dozvoljeno koristiti sredstva za odgodu hajza u ramazanu ukoliko iskusni i pouzdani ljekari potvrde da joj to ne šteti, i ne utječe na njenu plodnost i mogućnost trudnoće. Ipak, bolje je da se suzdrži od toga, jer Svevišnji Allah joj je podario olakšicu da ne posti kada je u hajzu za vrijeme ramazana i propisao joj da naposti dane u kojima nije postila, i Allah je zadovoljan da tako postupi.” (Fetaval-ledžnetid-daima, 5/440)

Rezimirajući prethodno može se zaključiti da je upotreba sredstava za odgodu ciklusa, ukoliko štete zdravlju, haram, prema jednoglasnom mišljenju učenjaka. Svevišnji Allah kaže: “I sami sebe u propast ne dovodite.” (El-Bekara, 195)

Ako pak upotreba tih medikamenata ne uzrokuje jasnu štetu, a to potvrde stručni i pouzdani ljekari, dozvoljeni su uz pokuđenost. Pokuđeno je uzimanje tih sredstava jer postoji bojazan da će njihova upotreba poremetiti mjesečni ciklus i time izazvati sumnje i nejasnoće oko čistoće, a samim tim i svih drugih obreda kojima je čistoća uvjet, poput namaza i posta. Stoga je bolje ženi da prihvati olakšicu koju joj je Allah pružio davši joj mogućnost da za vrijeme hajza u ramazanu ostavi post, i da omogući mjesečnom ciklusu da se odvija svojim prirodnim tokom.

Za vrijeme Oproštajnog hadža Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zateče Aišu, radijallahu anhu, kako plače. Razlog njenog plača bila je pojava hajza, pa joj Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “To je nešto što je Allah propisao Ademovim kćerkama. Čini sve što čine hadžije, samo nemoj tavafiti oko Kabe.” (Buhari, br. 294, i Muslim, br. 1211)

Istina je da hajz onemogućava ženi post i namaz, ali ipak postoje mnogi drugi ibadeti koje žena može prakticirati u tom periodu, poput, zikra, tespiha, a prema odabranom mišljenju i učenja Kur’ana, te, lijepog govora, dobročinstva prema drugima, sadake i sl.

Ako žena ipak upotrijebi lijek i time spriječi pojavu hajza, te posti u tim danima u kojima bi bez upotrebe tih sredstava bila u hajzu, njen post je validan, jer žena je u hajzu kada se pojavi krv hajza, te kada pojava krvi bude spriječena, žena je čista i njen post je ispravan.

Svevišnji Allah najbolje zna!