Menu

Uzimanje novčane pomoći od crkvene organizacije

P

Es-selamu alejkum! Da li vjernik smije uzeti novac od crkvene organizacije? Allah vas nagradio!


O

Ve alejkumus-selam! Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prihvatao je poklone od nemuslimana: prihvatio je poklon od bizantijskog cara, od egipatskog vladara i drugih nemuslimana, a i sam je davao poklone nemuslimanima. Imam Buhari jedno poglavlje svoje zbirke hadisa naslovio je: “Primanje poklona od idolopoklonika”, u kojem je, između ostalih, naveo predaju od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, u kojoj se kazuje da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio o Ibrahimu, alejhis-selam, i kako je putujući sa svojom suprugom Sarom ušao u jedno naselje u kojem bijaše jedan vladar poznat kao silnik, koji reče svojim slugama: “Podajte joj sluškinju!” Tako je Sara prihvatila taj poklon, Ibrahim, alejhis-selam, to je odobrio, a naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o tome kazuje sa odobravanjem i bez osude. U istom poglavlju Buhari navodi i da je Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, poklonjena ovca u koju je stavljen otrov, te spominje da je vladar Ejle Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, poklonio bijelu mazgu i ogrnuo ga ogrtačem. Prema tome, od crkvene je organizacije dozvoljeno primiti novac kao poklon, ili pomoć, kao što je pomoć studentima i sl., osim ako se tim darivanjem uvjetuje nešto što je vjerom zabranjeno ili ako prihvatanje poklona vodi odstupanju od islama i priklanjanju njima, i u tom je slučaju zabranjeno. A Allah najbolje zna!