Menu

Kada je dozvoljeno lajkovanje, a kada nije?

P

Neke firme i kompanije putem Facebooka i sličnih društvenih mreža organiziraju nagradne igre u kojima se učešće ostvaruje lajkovanjem stranice te firme. Dobitnik se bira izvlačenjem, a cilj igre jeste da pospješi posjetu stranice i poveća broj njenih pratilaca. Organizator putem nagradne igre ne ostvaruje izravnu profit, nego je to samo reklama za njega. Da li je dozvoljeno učestvovati u takvim nagradnim igrama?


O

S obzirom na to da se učešće u takvoj nagradnoj igri ostvaruje samim klikom na društvenoj mreži i da ne iziskuje nikakav materijalni ulog, ne tretira se hazardnom igrom i ne smatra se kockom. Kao što je u pitanju spomenuto, ovakve nagradne igre organiziraju se radi marketinga i reklame, stoga se propis učešća u ovakvoj igri gradi na propisu reklame. Reklama je dozvoljena ukoliko se reklamira nešto što je dozvoljeno, ne obmanjuje, ne vara, a sam sadržaj reklame je šerijatski prihvatljiv. Prema tome, ako su proizvodi dotične firme u domenu halala, a njihove reklame upoznaju potrošače sa kvalitetom proizvoda bez obmanjivanja i podvale i ne sadrže nemoralne slike i prizore, dozvoljeno je reklamirati njihovu stranicu i učestvovati u njihovoj nagradnoj igri. Ako se pak ne ispunjavaju navedeni uvjeti reklama, učešće u nagradnoj igri nije dozvoljeno, jer je to vid potpomaganja u grijehu, a Uzvišeni Allah je kazao: “Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu; i bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava” (El-Maida, 2). Allah najbolje zna!