Menu

Kako razumjeti hadise koji su naizgled oprečni

P

Kako razumjeti hadise u kojima Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, moli Allaha da ga sačuva i zaštiti od iskušenja u siromaštvu, dok u drugim hadisima moli da ga zaštiti iskušenja u bogatstvu, a bogatstvo i siromaštvo dva su suprotna stanja?


O

Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio: "Allahu, tražim Tvoju zaštitu od lijenosti, oronulosti, grijeha i duga, od kušnje u kaburu i patnje u kaburu, od kušnje u Vatri i patnje u Vatri, i od kušnje bogatstva! Allahu, utječem Ti se od kušnje siromaštva, i utječem Ti se od smutnje Mesiha Dedždžala..." (Buhari, br. 6368) U drugoj predaji navodi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio: "Tako mi Allaha, ja se ne bojim za vas siromaštva, ali se bojim da će vam se pružiti ovaj svijet (bogatstvo), kao što je bio pružen onima koji su bili prije vas, pa ćete se natjecati (u imecima) kao što su se oni natjecali, i to će vas natjecanje upropastiti, kao što je njih upropastilo." (Buhari, br. 3158)

U prvom hadisu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, moli Allaha da ga sačuva i zaštiti od iskušenja u siromaštvu, jer siromaštvo može navesti čovjeka da zapada u haram ili sumnjiva djela tako da ne vodi računa o halalu i haramu, nego po svaku cijenu nastoji doći do imetka, a to je kušnja. Također, siromaštvo može navesti čovjeka da prezire Božije određenje, da mu ponestane strpljenja, ili pak da se upusti u djela kakva ne priliče časnom i dostojanstvenom vjerniku. Sve su to fitne i iskušenja od kojih se treba utjecati Svevišnjem Allahu i tražiti da ih od nas udalji.

Što se tiče iskušenja u bogatstvu od kojeg se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, utjecao, moguće je da je to iz razloga što je Poslanik putem objave i nadahnuća znao da će imetak u obilju doći ashabima. To je jedan od znakova njegovog poslanstva, s obzirom na to da je nagovještavao šta će se desiti prije nego što se desi. U hadisu u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazuje da se za ovaj ummet ne boji siromaštva, nego da se boji bogatstva, pokazatelj je da je šteta koja proizlazi iz siromaštva manja u odnosu na štetu koja proizlazi iz bogatstva, jer je gubitak koji je posljedica neimaštine uglavnom ovosvjetskog karaktera, dok je gubitak koji je posljedica bogatstva pretežno ahiretskog karaktera. U komentaru dijela hadisa: "Ja se ne bojim za vas siromaštva", Mubarekfuri navodi: "Ne bojim se za vas da će vam siromaštvo upropastiti vašu vjeru." (Minnetul-Mun'im, 4/391; Islamweb, br. 477328) Svevišnji Allah najbolje zna.