Menu

Propis o jogi

P

Da li je dozvoljeno prakticirati jogu, ako bismo izostavili dijelove vježbi koji se vezuju za istočnjačke ideologije?


O

Dostupni izvori navode da riječ joga ima sanskrtski korijen, a ukazuje na simbiozu i sjedinjenje. Odnosi se na grupe hinduističkih fizičkih i mentalnih vježbi. U hinduizmu, joga se smatra vidom dolaska do samospoznaje i duhovnog prosvjetljenja. Joga podrazumijeva kontrolu čovjeka nad vlastitim tijelom, umom i emocijama te savlađivanje žudnje. Glavni cilj joge je "ujedinjenje" ljudskog duha sa Božanskim (Hrvatska enciklopedija; bs.wikipedia.org/wiki/Joga).

Razne su vrste joge, a obuhvataju različite vježbe. Jedna od njih naziva se Surya Namaskar, što na sanskrtskom jeziku znači poklanjanje (sedžda) Suncu, na osam dijelova tijela, a to su: stopala, koljena, ruke, prsa i čelo. Preporučuje se onom ko prakticira jogu da to čini otkrivenih prsa, leđa i natkoljenica. Ako želi da prakticira jogu na ispravan i učinkovit način, potrebno je da se tijelom okrene prema Suncu u vremenu kada ono izlazi i kada zalazi, da se pogledom fokusira na krug Sunca, da se za njega veže svim svojim bićem, tijelom, ekstremima i mislima. Ako je u zatvorenom prostoru i ne vidi Sunce, preporučeno je da na zid ispred sebe stavi sliku Sunca. Također su rekli da, ako osoba koja prakticira jogu ima određena vjerska ubjeđenja i ne želi da pred njom bude slika Sunca, može postaviti ispred sebe bilo koju sliku i njoj se svojim bićem u potpunosti usmjeriti.

Jedna od joga vježbi podrazumijeva da detaljno razmotriš svoje tijelo, da promatraš svaki dio svoga tijela i o njemu promišljaš, počevši od nožnih prsta i uzdižući se prema glavi. To se prakticira kada se probudiš iz sna, a prije nego što ustaneš iz postelje, te obrnutim redoslijedom od glave pa sve do nožnih prsta neposredno pred spavanje. Ova važna vježba ne smije se zaboravljati.

Ko želi da ostvari prave rezultate joge treba da bude vegetarijanac.

Dok se obavljaju vježbe, potrebno je glasno izgovarati određene riječi (mantra), a jedna od osnovnih fraza je "om". Također je potrebno ponavljati dvanaest naziva Sunca, a to je važan dio joge. Jedan od tih naziva je Surjaja namaha, a znači: Povijam svoju glavu pred tobom, o ti koji sve upućuješ. Tvrdi se da ponavljanje tih riječi donosi veliku korist. (Vidjeti: Faris Alvan, El-Juga fi mizanin-nakdil-\'ilmi, 13-18; Munedždžid, El-Islamu sualun ve dževab, br. 101591)

Iz navedenog može se zaključiti da joga narušava monoteizam u vjerovanju i prihvata drugo božanstvo pored Allaha kojem se čini sedžda i čije se ime veliča i slavi. Svevišnji Allah rekao je: "Ako budeš druge Allahu ravnim smatrao, tvoja djela će, sigurno, propasti, a ti ćeš izgubljen biti." (Ez-Zumer, 65)

Prakticiranjem joge oponašaju se idolopoklonici, a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Ko se poistovjeti s jednim narodom -- pripada mu." (Ebu Davud, br. 4031, hasen-sahih)

Neke vježbe joge štete većini ljudi i imaju loše posljedice po zdravlje, kao što je fokusirano gledanje u sunce, izlaganje tijela suncu, vegetarijanska ishrana i sl., a Allahov Poslanik, sallallahu aljehi ve sellem, presudio je da se šteta ne pričinja i ne nanosi (Ibn Madža, br. 2341, sahih).

Bavljenje jogom vid je gubljenja vremena, a Poslanik, alejhis-salatu ves-selam, kazao je: "Čovjek se na Sudnjem danu neće pomaknuti ispred svoga Gospodara dok ne bude upitan za petero: za život i u čemu ga je potrošio, za mladost i u čemu ju je proveo, za imetak i kako ga je stekao i u što ga je trošio, i da li je postupao prema svome znanju." (Tirmizi, br. 2416, hasen. Vidjeti: Faris Alvan, El-Juga fi mizanin-nakdil-ilmi; 84-86; Munedžid, El-Islamu sualun ve dževab, br. 101591)

Ovo su neki od argumenata i obrazloženja koje učenjaci navode ukazujući na zabranu prakticiranja joge.

Dio učenjaka smatra da su tjelesne vježbe kakve se prakticiraju u jogi, ako se izostave idolopoklonički obredi, riječi koje se pri tome izgovaraju, okretanje prema Suncu, klanjanje i pozdrav Suncu i sl., dozvoljene uz dva uvjeta:

prvi, da se promijeni redoslijed pokreta tijela u odnosu na vježbe putem joge i da se uvedu neki novi položaji kako bi se izbjeglo oponašanje;

drugi, da se ne prakticiraju u vremenima koja hinduisti preferiraju, kao što je vrijeme izlaska sunca.

Prakticiranje vježbi uz ova pravila čini ih običnim tjelesnim vježbama kakve prakticiraju svi narodi i nema razloga da budu zabranjene. A, Allah najbolje zna (Islamweb, br. 306781)