Menu

Hrana za mačke

P

Moje pitanje odnosi se na hranu za mačke koja se kupuje u prodavnicama. Ta hrana sadrži životinjske sastojke u različitim procentima. Nekad su ti procenti mali, 25% i sl., a ostali sastojci su ribljeg i biljnog porijekla, dok su u nekim drugim procenti životinjskih sastojaka visoki, oko 70%. Porijeklo životinjskih sastojaka uglavnom nije definirano, a pretežno se ta hrana uvozi iz neislamskih zemalja i radi se o otpadu mesne industrije, ali je nepoznato da li se radi o pilićima, stoci ili svinjama. Da li je dozvoljeno tu hranu kupovati i njom hraniti mačke?


O

Postoji razlika između kupovine mesa koje muslimanu nije dozvoljeno i hranjenja životinja, kao što je mačka, tim mesom. Dozvoljeno je hraniti mačke, pse i slične životinje, čije se meso ne konzumira, hranom koja čovjeku nije dozvoljena, poput strvine i svinjskog mesa. Ibn Tejmijja navodi: "Dozvoljeno je ugasiti požar vinom, nahraniti jastreba i sokola strvinom, ogrnuti životinju nečistim pokrivačem, kao što je dozvoljeno nečistu mast upotrijebiti za rasvjetu, prema poznatijem od dva mišljenja učenjaka, a to je i poznatija predaja od Ahmeda. U ovom slučaju upotreba nečistih tvari na spomenuti način tretira se njihovim uništenjem u kojem nema nikakve štete." (El-Fetaval-kubra, 1/433)

Svinjetinu i strvinu zabranjeno je kupovati ili prodavati eksplicitnim tekstom hadisa Džabira, radijallahu anhu, u kojem navodi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, boraveći u Meki u godini njenog oslobođenja, rekao: "Doista su Allah i Njegov Poslanik zabranili prodaju alkohola, strvine, svinje i kipova" (Buhari, br. 2236 i Muslim, br. 1581). Imam Nevevi konstatuje: "Dozvoljeno je strvinom nahraniti životinje za lov (pse i ptice), a nije dozvoljeno prodati je." (El-Medžmuu, 9/239)

Ibn Usejmin upitan je da li dozvoljeno kupiti konzerve hrane za mačke koje sadrže svinjsko meso i hraniti mačke, pa je odgovorio: "Ako se do te hrane dolazi kupovinom konzervi, to nije dozvoljeno, jer nije dozvoljeno platiti svinjsko meso i kupiti ga, ali nema smetnje ako bi to našao bačeno pa time nahranio svoju mačku, a Allah najbolje zna." (Munedžid, Sualun ve dževab, br. 102537)

Ukoliko ne znamo da li hrana za mačke sadrži zabranjene životinjske sastojke, dozvoljeno je kupiti je, jer u pravilu sve je dozvoljeno dok se ne potvrdi zabrana, a ono što ne znamo da postoji ima status nepostojećeg.

Ako životinjska hrana sadrži mali procent strvine ili svinjetine, mali procent može se tretirati sekundarnim i popratnim u odnosu na glavninu koja je primarno ciljana kupovinom, te se u tom slučaju može tolerirati. U tom smislu imam Sujuti navodi pravilo: "Implicitno se tolerira ono što se primarno ne može tolerirati" (El-Ešbahu ven-nezair, str. 120), ali je preče izbjegavati kupovinu takve hrane.

Ukoliko znamo da hrana za mačke sadrži visok procent sastojaka životinjskog porijekla, kao što je 70%, ali ne znamo o kakvim se sastojcima radi, dozvoljeno je kupiti tu hranu ako dolazi iz zemlje u kojoj je meso u osnovi dozvoljeno, odnosno ako se radi o muslimanskoj zemlji ili zemlji sljedbenika Knjige, jevreja ili kršćana. Međutim, ako znamo ili smo približno sigurni da se radi o strvini ili svinjetini, u tom slučaju kupovina nije dozvoljena, jer je strvinu i svinjsko meso zabranjeno kupovati. Svevišnji Allah najbolje zna.