Menu

Vjernik može biti plašljiv i škrtica, a nikako ne može biti lažljivac

P

Da li je tačno da je u hadisu kazano da vjernik može biti plašljiv i škrtica, a nikako ne može biti lažljivac i da li vjernik nikad ne laže?


O

Prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan: “Može li vjernik biti kukavica?” “Da”, odgovorio je, pa je upitan: “Može li vjernik biti škrt?” “Da”, odgovorio je, pa je upitan: “Može li vjernik biti lažljivac?” “Ne”, odgovorio je. Hadis bilježi imam Malik u Muvetti i Bejhaki u Šuabul-imanu, sa slabim lancem prenosilaca. (Albani, Daifu Et-Tergibi vet-terhib, br. 1752) Dakle, te riječi se spominju u hadisu, ali je hadis prenesen slabim lancem prenosilaca.