Menu

Da li je očuhov otac mahrem pastorki?

P

Da li je očuhov otac mahrem pastorki svoga sina?


O

Očuhov otac nije mahrem pastorki svoga sina. Kada čovjek stupi u brak i intimno se sastane ženom koja ima kćerku iz braka s drugim mužem, ta kćerka je njegova pastorka i on je njoj mahrem, ali se to ne prenosi na njegovog oca niti na njegovog sina. Tako, naprimjer, ako bi čovjek imao sina iz prvog braka te oženi ženu koja ima kćerku iz prvog braka, mužev sin i suprugina kćerka nisu jedno drugom mahremi, kao što ni mužev otac nije mahrem pastorki svoga sina. Po tazbini zabranjene su četiri vrste žena, a to su: očeva supruga, sinova supruga, suprugina mama i suprugina kćerka. Ovo se povlači i na ulaznu i silaznu lozu, što znači da su zabranjene supruga djeda, supruga unuka, suprugina nena i suprugina unuka. Ali se ne povlači na ostalu rodbinu. Tako, naprimjer, mužev otac i ženina mama, koji se kod naših starijih nazivaju prijatelj i prija, nisu jedno drugom mahremi, kćerka očeve supruge nije mahrem, niti je kćerka sinove supruge mahrem. Treba još podsjetiti da ove četiri vrste žena koje su zabranjene po tazbini izuzev pastorke, odnosno suprugine kćerke i njene silazne linije, tj. unuke, postaju zabranjene samim sklapanjem braka (bračnim ugovorom), dok pastorka postaje zabranjena tek kada se njena majka, nakon sklapanja braka, intimno sastane sa očuhom. Na to ukazuje ajet u kojem Svevišnji Allah, nabrajajući žene s kojima je zabranjeno stupiti u brak, o tazbini kaže: “...i majke žena vaših, i pastorke vaše koje se nalaze pod vašim okriljem od žena vaših s kojima ste imali bračne odnose – ali ako vi s njima niste imali bračne odnose, onda vam nije grijeh – i žene vaših rođenih sinova...” (En-Nisa, 23). Svevišnji Allah najbolje zna!