Menu

Prekid dojenja zbog hadža

P

Planiram ove godine obaviti peti rukn islama hadž, a imam malu bebu koja će u vrijeme hadža, ako Bog da, napuniti sedam mjeseci. Kad krenem na hadž, prekinut ću dojenje, pa ne znam da li je to dozvoljeno? Napominjem da, ako ove godine ne odem na hadž, naredne možda neću biti u prilici.


O

Dojenje djeteta obavezno je sve dok je dijete u potrebi za tim, a potpuno dojenje traje dvije godine. Svevišnji Allah rekao je: "Majke neka doje djecu svoju pune dvije godine onima koji žele da dojenje potpuno bude" (El-Bekara, 233). Dvije godine su period potpunog dojenja, ali dojenje ne mora nužno toliko trajati. Ukoliko roditelji žele ranije prekinuti dojenje, a to neće štetiti djetetu, nema smetnje da majka prestane s dojenjem. Međutim, prekid dojenja treba da bude uz saglasnost oca i majke zajedno, a nakon što ustanove da neće štetiti djetetu, na što ukazuje nastavak citiranog ajeta: "A ako njih dvoje na lijep način i sporazumno odluče dijete odbiti, to nije grijeh" (El-Bekara, 233).

Prema tome, dozvoljeno je prekinuti dojenje djeteta radi putovanja na hadž, ako je otac s tim saglasan, a prekid dojenja ne šteti djetetu. Allah najbolje zna! (Vidjeti: Islamweb.net, br. 54074)