Menu

Klanje kurbana za bolesnika s ciljem podjele kao sadake

P

Da li je dozvoljeno zaklati kurban s namjerom da se bolesnik izliječi ili nadajući se nekom drugom blagoslovu koji se time želi postići?


O

Prinijeti žrtvu Uzvišenom Allahu uz namjeru da se meso životinje ili jedan dio mesa podijeli kao sadaka siromašnima i potrebnima dozvoljeno je i propisano. Prenosi se od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je govorio: “Liječite svoje bolesne sadakom!” (Ebu Davud fil-Merasil, Bejheki fil-Kubra. Svi lanci prenosilaca ovog hadisa su slabi, a uzimajući u obzir sve njegove puteve, dobrim ga je ocijenio šejh Albani, Sahihul-Džamis-sagir.)

Stalnoj komisiji za fetve postavljeno je pitanje o navedenom hadisu uz konstataciju da ga gotovo svi hadiski eksperti ocjenjuju slabim, te da li je utemeljeno liječiti bolesnika prinošenjem žrtve s tim ciljem, a odgovor je glasio: “Navedeni je hadis slab, međutim nema smetnje da se na ime bolesnika udijeli sadaka, čineći ibadet Svevišnjem Allahu i nadajući se da će ga Allah time izliječiti. To se temelji na dokazima koji uopćeno govore o vrijednosti sadake, te da ona briše grijehe i sprečava ružnu smrt i loš završetak.” (Fetve Stalne komisije, 24/441)

Ibn Džibrin, rahimehullah, kazao je: “Sadaka je koristan lijek, liječi bolesti i olakšava tegobe. Na to ukazuju riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Sadaka gasi pogreške kao što voda gasi vatru’ (Ahmed). Moguće je da su neke bolesti došle kao posljedica grijeha koji je bolesnik počinio, te kada njegovi bližnji na njegovo ime udijele sadaku, grijeh će nestati, a time i uzrok bolesti, ili će pak zbog sadake njemu biti upisana dobra djela, što će ojačati i stimulirati njegovo srce, čime će se bol umanjiti.” (El-Fetava eš-šer’ijjetu fil-mesailit-tibijje)

Prema tome, dozvoljeno je zaklati kurban u ime Allaha s namjerom da se meso podijeli kao sadaka na ime bolesnika, nadajući se da će ga Allah izliječiti, a Allah najbolje zna. (Vidjeti: Muhammed Salih el-Munedžid, El-Islamu sualun ve dževab)