informativniislamskičasopis

Hasan Stranjac

0

Ti pozivaj na put Gospodara svoga

Rasprava, pa čak ni ona na najljepši način, ne urađa plodom u svakoj situaciji. Sa nekim ljudima rasprava ne donosi nikakvu korist. Kako i može imati ako sebe neko stavi na poziciju da je sve najbolje razumio i da može da raspravlja sa… Čitajte dalje

6. Maj 2010 | Hasan Stranjac, prof. | 36
0

Sijela između koristi i štete

Medžlisi i okupljanja moraju da pomažu u izgradnji Ummeta, a ne da ga ruše. Nisu sijela da se na njima ruši autoritet i ugled uleme i ostalih muslimana. Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “I musliman je onaj od čijeg… Čitajte dalje

13. Juli 2010 | Hasan Stranjac, prof. | 37
0

Osobine daije

Daija mora biti pravedan i prema onome ko se s njim slaže i prema onome ko se s njim ne slaže, i greške drugih ne smije uzimati kao izgovor za činjenje nepravde. Koliko god čovjek bio učen, on mora biti ponizan prema Uzvišenom Allahu.… Čitajte dalje

12. Septembar 2010 | Hasan Stranjac, prof. | 38
1

Utjecaj paganskih vjera na vjerovanje i praznike kršćana

Što se tiče Božića, 25. decembar je kod Rimljana bio dan kada su slavili bo‍žanstvo ‘Sol Invictus’ (nepobjedivo sunce). Imperator Konstantin i neki biskupi odredili su da Božić bude isto 25. decembra. Na ovome je posebno insistirao… Čitajte dalje

15. Novembar 2010 | Hasan Stranjac, prof. | 39
0

Oživi svoje srce

Allah Svemogući naredio je svojim robovima da ga dozivaju i pojasnio šta čeka one koji odbijaju obožavanje samo Njega subhanehu. Od Nu’mana b. Bešira, Allah bio sa njime zadovoljan, prenosi se da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve… Čitajte dalje

26. Maj 2011 | Hasan Stranjac, prof. | 42
0

Neuznemiravanje ljudi kao vid ibadeta

Jedan od najzastupljenijih vidova ezijjeta jeste vrijeđanje porijekla ljudi i njihovo sramoćenje na sijelima kao vid naslađivanja i zabave. Također, ezijjetom se smatra i zadiranje u privatnost bližnjih i komšija te istraživanje njihovih… Čitajte dalje

20. Septembar 2011 | Hasan Stranjac, prof. | 44
0

Riječ istine

Ovo je važan članak učenjaka i muhaddisa šejha Ahmeda Muhammeda Šakira, Allah mu se smilovao, sa kojim je započeo serijal članaka u časopisu ''El-Hedjun-Nebevijj’' (Poslanička uputa), a u kojem pojašnjava propuste uleme u ukazivanju… Čitajte dalje

9. Novembar 2011 | Hasan Stranjac, prof. | 45
2

Obrezivanje – zastarjela praksa ili islamska obaveza i zdravstvena korist za sve ljude?

U današnjem vremenu plasiraju se tvrdnje u kojima se obrezivanje (cirkumzicija) predstavlja kao zastarjela beskorisna praksa, a ovakve tvrdnje pokušavaju se opravdati činjenicom da je higijena sada na većem nivou nego prije nekoliko stotina… Čitajte dalje

25. Maj 2012 | Hasan Stranjac, prof. | 48
0

Osobine smutljivaca u svim vremenima

Neprijatelji islama i sljedbenici strasti iskorištavaju naivnost i neznanje ljudi koji su podobni za upadanje u fitnu. U doba Osmana, radijallahu anhu, židov Abdullah b. Sebe’ koji se predstavljao kao musliman i njegova svita iskorištavali… Čitajte dalje

7. Mart 2013 | Hasan Stranjac, prof. | 53
0

Od robova i najamnika iz Azije i Afrike do islamskih misionara u Surinamu u Latinskoj Americi

U Surinamu je nasilje iz vjerske netrpeljivosti potpuno strano. Unatoč ogromnim razlikama u kulturi i vjeri, različite grupe sarađuju u razvoju države. U ovome bi ova zemlja mogla biti primjer mnogim državama. Međutim, ovo ne znači da se… Čitajte dalje

2. Januar 2014 | Hasan Stranjac, prof. | 58