informativniislamskičasopis

44

0

Životni uzor

Braćo i sestre, vi koji ste roditelji i supružnici, vi koji ste ekonomisti, odgajatelji, nastavnici i profesori, činovnici i vođe država, ljekari i pacijenti, svima vama potreban je uzor i vrhovni autoritet, a za sve vas, bez obzira na… Čitajte dalje

20. Septembar 2011 | 44
0

Zanimljivosti - broj 44

Blagodati zemzem vodeBožiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Najbolja voda na Zemlji je zemzem-voda, u njoj je hrana koja zasićuje i lijek od bolesti” (Taberani u svojoj knjizi Kebir, a… Čitajte dalje

20. Septembar 2011 | 44
0

Vrijednost poznavanja Allahovih imena i svojstava (drugi dio)

Allah, subhanehu ve te'ala, voli Svoja imena i svojstva i voli da vidi njihove tragove na Svojim stvorenjima, a to ukazuje na Njegovu savršenost. Otuda je On vitr (nepar), voli vitr, lijep je i voli ljepotu, sve zna i voli one koji imaju znanje… Čitajte dalje

20. Septembar 2011 | 44
0

Voliš li Allahovog Poslanika?

Ako voliš Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, onda nastoj da budeš onakav kakav je bio i on: ●  On nikada ničemu nije našao mahanu.●  Nikada nije kudio hranu, ako je imao potrebu za njom, jeo bi, u… Čitajte dalje

20. Septembar 2011 | 44
0

Vojne i društvene aktivnosti između bitki na Bedru i Uhudu

Nakon poraza na Bedru, mekkanski mnogobošci počeli su tražiti alternativni put za njihovu trgovačku razmjenu sa Šamom. Neki su predložili put preko iračkih brda, i zaista su i pošli tim putem. Predvodili su ih Ebu Sufjan, Safvan b. Umejje… Čitajte dalje

20. Septembar 2011 | Abdullah Nasup | 44
0

Neuznemiravanje ljudi kao vid ibadeta

Jedan od najzastupljenijih vidova ezijjeta jeste vrijeđanje porijekla ljudi i njihovo sramoćenje na sijelima kao vid naslađivanja i zabave. Također, ezijjetom se smatra i zadiranje u privatnost bližnjih i komšija te istraživanje njihovih… Čitajte dalje

20. Septembar 2011 | Hasan Stranjac, prof. | 44
0

Trajna sadaka

Cijeli raspust su Amina i Abdullah proveli kod djeda i nane. Amina je s nanom mijesila hljeb, pite i razne kolače, a Abdullah je uživao u pravim seoskim poslovima: rano ujutru bi s djedom tjerao stoku na pašu, a onda bi radili na njivi ili… Čitajte dalje

20. Septembar 2011 | 44
0

Nauka o derogirajućim i derogiranim hadisima

Vrlo bitna stvar u ovoj hadiskoj nauci je spoznaja ''razloga i povoda'' spominjanja hadisa, s obzirom da neki hadisi imaju svoje ''povode'' zbog kojih je upravo Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izgovorio ili naveo te hadise.… Čitajte dalje

20. Septembar 2011 | Nermin Smajlović, prof. | 44
0

Tevekkul – istinski oslonac na Allaha

Imran b. Husajn el-Huzai, radijallahu anhu, je čuveni ashab koji je primio islam u godini Hajbera. U bitki za oslobođenje Mekke nosio je barjak plemena Huza'a. Bio je od uglednih pravnika iz reda ashaba. Omer, radijallahu anhu, poslao ga je u… Čitajte dalje

20. Septembar 2011 | 44
0

Sjećanje na šejha Muhammeda el-Emina eš-Šinkitija

Šejh Muhammed el-Usejmin, rahmetullahi alejhi, kaže: „Bili smo učenici na Naučnom institutu u Rijadu, i sjedili smo u razredu, kada se neki šejh pojavio i ušao. Kada sam ga vidio, rekao sam: ’Ovo je jedan od beduina pustinje, ovaj nema… Čitajte dalje

20. Septembar 2011 | Ersan Grahovac, prof. | 44
0

Savremena fikhska pitanja vezana za namaz

Uzvišeni Allah vezao je početak namaskog vremena izravno za kosmičku pojavu, rekao je: "Obavljaj propisane molitve kad Sunce s polovine neba krene" (prijevod značenja El-Isra, 78), te kada se desi ta kosmička pojava… Čitajte dalje

20. Septembar 2011 | dr. Hakija Kanurić | 44
0

Plodovi dobrih djela

Prenosi se da je časni ashab Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhu, rekao: “Zaista dobro djelo donosi nur (svjetlost) u srcu, ljepotu na licu, snagu tijelu, prostranu opskrbu i ljubav u srcima stvorenja. I zaista hrđavo djelo donosi tamu u… Čitajte dalje

20. Septembar 2011 | 44
0

Komentar sure Jasin

Tako mi Kur’ana mudrog: Svevišnji Allah zaklinje se ovim Kur'anom čije su riječi, značenja i propisi mudri, puni mudrosti, zaklinje se Kur'anom koji je sav istinit, jasan, potpun i precizan, laž mu je strana, ne može mu… Čitajte dalje

20. Septembar 2011 | 44
0

Kratko druženje sa poviješću zapadne Afrike

Islam se na samom početku sjevernom Afrikom širio posredstvom naučnika i trgovaca. Tako je bilo prije potpunog osvojenja sjevera kontinenta i prelaska na Pirinejski poluotok, u današnju Španiju. Međutim, naučnici i trgovci nisu pretvorili… Čitajte dalje

20. Septembar 2011 | 44
0

Komentar poslanice "Tri osnovna temelja" (deseti dio)

"A Allahov rob, nevjernik, kada napušta ovaj svijet i odlazi na budući, dođu mu s neba meleki, crnih lica i strašnog izgleda, sa sobom nose platno od kostrijeti. Približe mu se i sjednu na udaljenosti do koje dopire njegov vid. Nakon… Čitajte dalje

20. Septembar 2011 | hfz. mr. Amir Smajić, prof. | 44
0

Gubitak trudnoće (drugi dio)

U prethodnom broju počeli smo sa novim serijalom kojim će se malo više mjesta dati ženskom zdravlju, sa akcentom na reproduktivno zdravlje žene i komplikacije koje ga često mogu pratiti. Tema kojom smo započeli serijal jeste ''gubitak… Čitajte dalje

20. Septembar 2011 | Nurmina Strika | 44
1

Cjeloživotno obrazovanje

Vjernika muslimana ništa tako snažno ne može potaći da se zaokupi i bavi nekom aktivnošću kao spoznaja da ga za nju očekuje velika nagrada kod Uzvišenog Stvoritelja. Ukoliko nam je poznato da je učenje i prenošenje znanja na druge… Čitajte dalje

20. Septembar 2011 | Amir Durmić, prof. | 44
0

Trudnoća i njeni propisi

Islam je jedina ispravna vjera do Kijametskog dana. Vjernik i vjernica u islamu nalaze odgovore za svako pitanje i nejasnoću. Nema nijednog pitanja a da u islamu nema odgovora na njega, svejedno radilo se o akidetskim, fikhskim, tefsirskim,… Čitajte dalje

20. Septembar 2011 | Ummu Muaz Smajlović, prof. | 44
0

Srcem Allahu robovati

„Zaista je zarobljeništvo srca teže od zarobljeništva tijela. Onaj čije je srce slobodno i smireno ne mari mnogo ako mu tijelo i zarobe. No, ako srce koje je vladar potpadne u zarobljeništvo nekom drugom mimo Allaha, onda je to… Čitajte dalje

20. Septembar 2011 | 44
0

Da li će Zapad i Amerika vojno intervenirati u Siriji?

Zaštita granica tzv. Izraela i kontroliranje naoružanih grupacija kao što je Hezbollah i drugih, shodno kriterijama i pravilima političkih igara, jer su usmjerenja tih grupacija povezana sa sirijskim režimom koji sve do sada nije… Čitajte dalje

20. Septembar 2011 | 44