informativniislamskičasopis
0

Allahovo lijepo ime El-Muhsin

Jedno od Allahovih lijepih imena jeste i ime El-Muhsin, ali se u Kur’anu ne spominje kao ime, nego kao uzvišena osobina Allaha, i to u riječima: “…i čini drugima dobro, kao što je Allah tebi dobro učinio.” (El-Kasas, 77)

Međutim, ovo Allahovo lijepo ime spominje se u hadisima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada sudite, budite pravedni, a kada govorite, govorite lijepe riječi, doista je Allah Muhsin i voli ihsan.” (Ibn Adijj, El-Kamil; Albani ga je ocijenio dobrim)

Šeddad b. Evs, radijallahu anhu, kazuje: “Zapamtio sam od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dvoje da je rekao: ‘Doista je Uzvišeni Allah Muhsin i voli ihsan!’” (Abdurrezak, Musannef; Albani ga je ocijenio vjerodostojnim)

Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike

15. July 2017 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | Akida | 79

Komentari: Nema komentara

Komentirajte