Menu

Adabi prema novorođenčetu

Tema AhlakČitanje 7 minuta

Jedan od najvrednijih darova koje Allah može dati supružnicima jesu djeca. Novorođenče je Božiji poklon i veliki blagoslov za svakog roditelja. Uzvišeni Allah kaže: "Allah vam je dao supružnike od sebe i dao vam djecu i unuke od supružnika, dao vam je i različite vrste dobara. Zaista, Allah je milostiv prema vama." (En-Nahl, 72)

Djeca su dar od Allaha i On ih je stvorio da nam uljepšaju život i da nas raduju. Kao roditelji, staratelji i odgajatelji, na nama je da ispunimo svoje obaveze prema djeci, njegujemo ih, vodimo i usmjeravamo prema ispravnom putu.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike