Menu

Aktivizam žene muslimanke

Tema Da'vaČitanje 7 minuta

Kada se govori o društvenom aktivizmu, neizostavno je govoriti o aktivizmu žene muslimanke jer je to jedan od temeljnih faktora društvenog aktivizma, s obzirom na to da muškarac i žena čine dva stuba društvene zajednice. U pogledu nagrade islam nije zapostavio ni jedno ni drugo, niti je jednome dao prednost u odnosu na drugo:

“Ko uradi dobro – bio muškarac ili žena – a bude vjernik, pa sigurno ćemo dati da proživi lijep život, i sigurno ćemo ih nagraditi nagradom boljom nego što su zaslužili” (En-Nahl, 97);

“Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslušnim muškarcima i poslušnim ženama, i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama, i poniznim muškarcima i poniznim ženama, i muškarcima koji dijele zekat i ženama koje dijele zekat, i muškarcima koji poste i ženama koje poste, i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha – Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio” (El-Ahzab, 35).

Razlika je u tome što je islam u nekim stvarima odredio da put do nagrade bude različit.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike