Menu

Allahova imena su najljepša

Tema AkidaČitanje 1 minut
Riječ ''el-husna'' je množina od ''el-ahsen'' (najljepši), što ukazuje na to da su Allahova imena najljepša i da ne postoje ljepša imena od Allahovih. Njemu pripada najuzvišeniji primjer, kao što Allah, subhanehu ve teala, kaže: ''Njemu pripada primjer najuzvišeniji i na nebesima i na Zemlji.“ (Prijevod značenja Er-Rum, 27) Stoga su Njegova imena najljepša, a Njegova svojstva najpotpunija. Allahova imena su najljepša jer ukazuju na Njegova uzvišena i potpuna svojstva. A imena koja ne ukazuju na Allahova svojstva, nisu i ne mogu biti Allahova imena, kao ni ona koja ne ukazuju na svojstva potpunosti, nego na svojstva manjkavosti. S obzirom na to, sva Allahova imena ukazuju na Njegova plemenita i uzvišena svojstva, koja samo Njemu dolikuju i svako od Allahovih imena ukazuje na Njegovo zasebno svojstvo. Tako naprimjer: Er-Rahman – Svemilosni, ukazuje na svojstvo milosti, El-Aziz – Snažni, ukazuje na svojstvo snage, El-Halik – Stvoritelj, ukazuje na svojstvo stvaranja, El-Kerim – Plemeniti, ukazuje na svojstvo plemenitosti. Međutim, sva ova imena odnose se na jednog jedinog Gospodara, tebareke ve te'ala.