Menu

Allahova lijepa imena El-Vekil i El-Kefil

Tema AkidaČitanje 12 minuta

Allahovo lijepo ime El-Vekil spominje se na četrnaest mjesta u Kur’anu. Uzvišeni Allah kaže: “I ti se osloni na Allaha i dosta ti je Allah kao vekil” (El-Ahzab, 3); “Allah je Stvoritelj svega i On je nad svim vekil” (Ez-Zumer, 62); “Onima kojima, kada su im ljudi rekli: Doista se drugi iskupljaju protiv vas pa ih se bojte’, njihov iman se povećao i rekli su: ‘Dovoljan je nama Allah i divan li je On vekil.’” (Ali Imran, 173)


Allahovo lijepo ime El-Kefil spominje samo jedanput u Kur’anu: “I ne kršite zakletve nakon što ste ih čvrsto dali, a Allaha kao kefila – jamca sebi uzeli” (En-Nahl, 91), a spominje se i u hadisu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom ispričao sljedeće kazivanje: “Jedan Izraelćanin zatražio je od drugog da mu pozajmi hiljadu zlatnika. ‘Dovedi mi svjedoke kojima ću vjerovati’, reče ovaj. ‘Dovoljan nam je Allah kao svjedok’, odgovori onaj koji je tražio pozajmicu. ‘Pa daj mi jamca za to’, ponovo reče zajmodavac. ‘Uzvišeni Allah nam je dovoljan jamac’, reče onaj koji je tražio pozajmicu. ‘Istinu si rekao’, reče zajmodavac i dade mu traženi iznos do određenog vremena. Izraelćanin koji je pozajmio novac otplovi u neku daleku zemlju. Kada se približilo vrijeme za vraćanje duga, on je izlazio na morsku obalu i tražio prijevozno sredstvo kojim bi se odvezao i na vrijeme vratio dug. Pošto se nije imao čime prevesti, uzeo je neko debelo drvo, u njemu izbušio rupu, u nju stavio hiljadu zlatnika i pismo za zajmodavca. Izdubinu je zapečatio i drvo bacio u more rekavši: ‘Bože moj! Ti znaš da sam ja od tog čovjeka tražio u zajam hiljadu zlatnika. On mi je tražio svjedoke, a ja sam mu odgovorio da si Ti najbolji svjedok. On se time zadovoljio i zatražio od mene jamca. Tada sam mu rekao da si Ti najbolji jamac. On se i s tim složio i dao mi traženi novac. Ja sam se trudio da pronađem prijevozno sredstvo da se prebacim do njega i da mu na vrijeme vratim dug. Međutim, i pored mog silnog nastojanja, nisam u tome uspio. Zato svoj dug, dragi Bože, povjeravam Tebi.’ Kada je izgovorio ove riječi i drvo sa zlatnicima bacio u more, krenuo je natrag u svoje mjesto raspitujući se i dalje o odlasku kakve lađe prema gradu u kojem je boravio čovjek koji mu je pozajmio zlatnike. S druge strane mora, zajmodavac je, pošto se primakao rok za vraćanje duga, izašao na obalu mora iščekujući svog dužnika. Hodajući obalom slučajno je ugledao kako površinom mora pluta jedno deblje drvo. On ga uze i ponese kući za loženje. Kada ga je kod kuće rasjekao, našao je u njemu zlatnike s priloženim pismom svog dužnika. Poslije dugo vremena stigao je i sam dužnik lično noseći druge zlatnike i rekao mu: ‘Tako mi Allaha, dugo sam tražio bilo kakvo prijevozno sredstvo da ti pravovremeno vratim tvoje zlatnike, ali nisam mogao naći ništa prije ove lađe na kojoj sam ti sad došao.’ ‘A da li si mi štogod ranije poslao?’, upita zajmodavac. ‘Rekoh ti da nisam mogao ranije pronaći nikakvo prijevozno sredstvo izuzev ove lađe’, reče dužnik. ‘Uzvišeni Allah mi je isporučio sve što si mi poslao u onom drvetu’, reče zajmodavac.” (Buhari)

Značenje u arapskom jeziku

Vekil u arapskom jeziku ima značenje onoga kome se nešto prepušta, predaje, na koga se oslanja, jer je on sposoban i garant je tome što mu se prepušta.

Kefil ima značenje onoga koji se brine o nečemu, kao što se slično navodi u hadisu: “Ja i skrbnik jetima smo ovako u Džennetu.” (Buhari)

Ibn Arebi navodi da ima značenje garanta i garancije

Ezheri, Allah mu se smilovao, kaže: “Kafil ima značenje onoga koji se brine o čovjeku tako što ga pomaže i troši na njega.” (Vidjeti: El-Lisan; Es-Sihah)

Značenje Allahovih imena El-Vekil i El-Kefil

Ibnu Džerir et-Taberi, Allah mu se smilovao, kaže: “El-Vekil jeste Allah, koji sve stvoreno nadgleda i čuva, sve stvoreno Svojom svemoći opskrbljuje i uređuje.” (Džamiul-bejan)

Hattabi, Allah mu se smilovao, kaže: “El-Vekil je Allah, koji se brine o opskrbi Svojih robova, Onaj koji im daje što je dobro za njih, u čemu je korist za njih, pa tako riječi: ‘ni’mel-Vekil’, znače: ‘divan li je Onaj koji se brine o našim potrebama i ispunjava ih’.”

Hulejmi, Allah mu se smilovao, kaže: “El-Vekil je Onaj na koga se oslanja i kome se prepušta znajući da samo Njemu pripada stvaranje i odredba i da niko mimo Njega ništa ne posjeduje.” (El-Minhadž; El-Bejheki, El-Esma)

Rečeno je: “El-Vekil je Allah, Onaj koji na najljepši način ispunjava potrebe Svojih bogobojaznih robova, onih koji pribjegavaju Njemu i na Njega se oslanjaju, pa im On biva dovoljan, bivaju neovisni od svih drugih mimo Njega i zadovoljni Njime.”

Zedžadži, Allah mu se smilovao, kaže: “Allah je vekil Svojih robova, tj. On im je dovoljan u svim njihovim potrebama i djelima koja vode do ispunjavanja tih potreba.” (Ištikakul-Esma)

Za Allahovo lijepo ime El-Kefil, imam Kurtubi navodi više mišljenja, pa kaže: “El-Kefil je Onaj koji svjedoči i Onaj koji čuva, i Onaj koji garantuje.” (El-Džamiu li ahkamil-Kur’ani)

Hulejmi, Allah mu se smilovao, rekao je: “El-Kefil je Onaj koji prihvata da udovolji svim potrebama i to prihvatanje nije poput prihvatanja nekog od ljudi da udovolji nekome, već to znači sljedeće: pošto je Allah stvorio ljude i učinio ih potrebnim, odredio im je opstanak samo ukoliko se sačuvaju zla i zadovolje svoje potrebe. On nije postavio prepreku između njih i njihovih potreba, već im ih On ispunjava u svim vremenima i stanjima. On to stalno čini, jer stvorenje ne može samo sebe opskrbiti. Allah je Taj koji opskrbljuje sve ljude, životinje, plod u majčinom stomaku, ptice koje odlaze jutrom gladne i noću se vraćaju site, mrave, insekte i zvijeri u pustinji.” (El-Minhadž)

Koristi vjerovanja u Allahova lijepa imena El-Vekil i El-Kefil

● Kada se čovjek upozna sa značenjem Allahovih imena El-Vekil i El-Kefil, tj. da je Uzvišeni Allah
Onaj koji je na Sebe iz Svoje dobrote preuzeo da će se brinuti o svim Svojim stvorenjima, na osnovu
Svog sveobuhvatnog znanja i Svoje neizmjerno velike mudrosti, da će Svojim pokornim robovima
olakšati put do dobra i sačuvati ih zla, to u njegovom srcu može samo povećati ljubav prema Milostivom
Gospodaru.
Allah nas sve hrani iz Svoje dobrote. Allah nas čuva iz Svoje dobrote. Allah nas poučava iz Svoje
dobrote. Allah nas upućuje iz Svoje dobrote. Allah nas učvršćuje iz Svoje dobrote. Allah nas iz Svoje
dobrote usmjerava na dobra djela. Zar da Ga ne voliš?!
● Kada znamo da je Uzvišeni Allah El-Vekil – Onaj koji na Sebe preuzima i garantuje da će obezbijediti
potrebno svim stvorenjima, zar da se ne predamo i prepustimo svome Gospodaru? Kada znamo da je sve
u Njegovim rukama i da se obavezao hraniti sva stvorenja i obasipati ih ostalim blagodatima, zar da se
istinski ne oslonimo na svoga Gospodara? Jedan od temelja imana – vjerovanja jeste istinski tevekkul –
oslonac na Allaha, o čemu Uzvišeni kaže: “I samo se na Allaha oslonite ako ste vjernici” (El-Maida,
23). Ibn Arebi, Allah mu se smilovao, kaže: “Kada saznaš da je tvoj Gospodar bogat i da su Njegove
riznice pune, onda se okreni od svog dunjaluka ka ibadetu Onome koji se o tebi brine.” On jedini stvara i
održava, daje opskrbu, u Njegovoj su ruci smrt i život. Zar da Ga istinski ne obožavamo? Zar da Ga ne
volimo? Zar da Mu ne budemo zahvalni? Zar da ne žurimo ka Njegovoj milosti i zadovoljstvu?
● Sve što nam treba sigurno se nalazi kod Allaha, zato sve i stalno tražimo od Njega, Uzvišenog. Rekao
je Allah: “I molite Allaha da vam dadne iz Svoga obilja (Svoje dobrote)! Doista, Allah o svemu
posjeduje znanje!” (En-Nisa, 32) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Naš Uzvišeni
Gospodar svake se noći spušta na dunjalučko nebo, u njenoj zadnjoj trećini, i govori: ‘Ima li nekoga da
nešto traži od Mene, da mu to i dam...’” (Muttefekun alejh) Također je rekao: “Allah se srdi na onoga
koji ne traži od Njega.” (Tirmizi, a Albani ga je ocijenio dobrim)
● Tražimo od Allaha i neka nam On bude dovoljan u Svemu, priznajmo Njemu svoju svoju poniznost i
ovisnost o Njemu. Najbolji i najodabraniji vjerovjesnici to su činili, zar ne bismo trebali i mi?
Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, obratio se Allahu ovim imenom kada su se nevjernici okupili
protiv njega. Ibrahim, alejhis-selam, obratio se Allahu ovim imenom kada je bačen u vatru, rekavši:
“Dovoljan je nama Allah i divan li je On Zaštitnik!” Allah je vječno Živi i nikad neće umrijeti. Allah je
Snažni i nikad neće biti savladan! Allah je Svemilosni, brine se o dobru i potrebama Svojih robova pa im
ih obezbjeđuje. A što se tiče svih drugih, ma ko oni bili, oni umiru, bivaju savladani, sebi ne mogu
koristiti niti štetiti, pa kako da to drugima obezbijede i zašto da im se obraćamo mimo Allaha? Allah nam
je u svemu dovoljan i bez Njega ništa ne možemo.
● Allah je El-Vekil, El-Kefil, zaštitnik i jamac, garant za našu opskrbu, zato se smirimo, ne brinimo se
za svoju opskrbu, već se brinimo za svoju vjeru u Allaha, kao što je prelijepo rekao imam Ahmed, Allah
mu se smilovao: “Koga raduje da od Allaha dobije ono što od Allaha traži, neka i on čini ono što Allah
od njega traži.”
● Istinski se osloni na Allaha i tako što ćeš spoznati veličinu svoga Gospodara, Njegovu svemoć,
bogatstvo, milost i dobrotu i ostala Njegova svojstva, tako što ćeš činiti sva djela koja ti je Allah propisao
kako bi postigao potrebno, tako što ćeš ojačati svoj iman u Allaha, iman u Njegovu jednoću da je On
jedini Istinski Bog dostojan obožavanja, jer On jedini stvara, opskrbljuje, održava, uređuje, oživljava i
usmrćuje, On je jedini vječno živ, tako što ćeš svoje stanje prepustiti Allahu nakon što uradiš sve što je u
tvojoj mogućnosti, tako što ćeš imati lijepo mišljenje o svome Gospodaru i biti uvjeren da će se On
odazvati tvojoj molbi, jer ako se srdi na one koji Ga ne dozivaju, sigurno je da voli one koji Mu se
obraćaju i budi zadovoljan Allahovom odredbom.
● Postupiš li ovako u pogledu svoga Gospodara, El-Vekila, El-Kefila, raduj se! Raduj se Allahovoj
ljubavi! Znaj da te Allah voli! Rekao je Uzvišeni: “Allah doista voli one koji se istinski oslanjaju na
Njega.” (Alu Imran, 159)