Menu

Allahova lijepa imena El-Vekil i El-Kefil

Tema AkidaČitanje 0 minuta
Allahovo lijepo ime El-Vekil spominje se na četrnaest mjesta u Kur’anu. Uzvišeni Allah kaže: “I ti se osloni na Allaha i dosta ti je Allah kao vekil” (El-Ahzab, 3); “Allah je Stvoritelj svega i On je nad svim vekil” (Ez-Zumer, 62); “Onima kojima, kada su im ljudi rekli: Doista se drugi iskupljaju protiv vas pa ih se bojte’, njihov iman se povećao i rekli su: ‘Dovoljan je nama Allah i divan li je On vekil.’” (Ali Imran, 173)