Menu

Allahovo lijepo ime El-Hakk

Tema AkidaČitanje 8 minuta

Jedno od Allahovih lijepih imena jeste i El-Hakk. Ovo lijepo ime spominje se u Kur’ani-kerimu na deset mjesta. Uzvišeni Allah kaže: “Neka je uzvišen Allah, Vladar, Istiniti” (Ta-Ha, 114); “To vam je Allah, naš Gospodar Istiniti, a šta je poslije istine osim zabluda, pa kuda se onda okrećete?” (Junus, 32); “To je zbog toga što je Allah Istiniti, a oni koje oni dozivaju mimo Njega su laž” (El-Hadždž, 62).


Značenje Allahovog imena El-Hakk

El-Hakk u arapskom jeziku ima značenje istine, tj. onoga što je suprotno ništavnosti, nepostojanju, nepravdi i sl. Također, ima i značenje obaveznosti postojanja nečega, kao i ubijeđenosti u postojanje istog.

U komentaru Allahovih riječi: “Zatim su se vratili Allahu, svome Gospodaru Istinitom” (El-En’am, 62), Ibn Džerir et-Taberi, rahimehullahu teala, kaže: “Tj. toga dana mušrici su se vratili Allahu, koji je njihov Gospodar, njihov Vladar, Istiniti, Onaj u kojeg nema nimalo sumnje.” (Džamiul-bejan)

Hattabi kaže: “El-Hakk jeste Onaj čije je postojanje istinito.”

Ibn Esir kaže: “El-Hakk jeste Onaj koji istinski postoji i čiji je ilahijjet – dostojnost da se obožava – istinsko, i hakk je suprotan batilu – ništavnosti.” (Še’nu dua)

Hulejmi je rekao: “El-Hakk jeste Onaj kojeg je nemoguće negirati, već Ga je obaveza potvrditi i priznati, i Njegovo postojanje je prvo i najpreče što treba priznati..” (Bejheki, El-Esma ves-sifat)

Šejh Abdurrahman es-Sa’di je rekao: “El-Hakk jeste Onaj koji je istinit i Svojim Zatom (Bićem) i svojim svojstvima. On je nužno postojeći, Onaj čija su svojstva potpuna, Njegovo postojanje proizlazi iz Njegovog Bića, i ništa što postoji ne postoji osim putem Njega, On nije prestao i neće prestati biti opisan uzvišenošću, ljepotom i potpunosti. Nije prestao i neće prestati činiti dobročinstvo. Njegove riječi su istina. Njegova djela su istina. Susret s Njim je istina. Njegovi poslanici su istina. Njegove objave su istina. Njegova vjera je istina. Upućivanje ibadeta samo Njemu jedinom, jer On nema sudruga, je istina. I sve što se pripisuje Njemu (istinito, na ispravan način) je istina.” (Tejsirul-Kerimir-Rahman)

Ibn Kajjim, rahimehullahu teala, kaže: “Onaj koji porekne nešto od ovoga, taj ne opisuje Allaha da je On Istiniti u svakom pogledu.” (Bedaiul-fevaid)

Uzvišeni Allah je Istinit u Svome uluhijjetu, tj. dostojnosti da se jedini On obožava. On je istinit u Svome Zatu, Svojim imenima i svojstvima, Onaj koji se opisuje potpunošću, ljepotom i savršenstvom, te Mu niko nije ravan niti sličan. (Muhammed b. Šami Šejbe, Esmaullahil-Husna)

Iz prethodnih značenja i definicija islamskih učenjaka zaključujemo:

● da je postojanje Uzvišenog Allaha istinito: sva stvorenja će nestati i pomrijeti, a On ostaje vječno živi, nikada neće umrijeti, Njega ne obuzima ni drijemež ni san, niti ga umor savladava;

● da su Njegova imena i svojstva istinita, nijedno od njih nema manjkavosti niti neispravnosti: niti u samom nazivu tih imena i značenju, niti u njihovoj veličini, snazi, niti u njihovoj mudrosti, tako da je Uzvišeni Allah Istinski Bog, potpun u Svome Biću, Svojim imenima i svojstvima;

● da je On Istinski Gospodar, da je priznavanje rububijjeta samo Njemu istina, priznavanje uluhijjeta samo Njemu je istina.

● Sva Allahova djela i radnje su istiniti, sadrže ogromnu mudrost, Njegova vjera je istinita, Njegov zakon je istinit, Njegova presuda je istinita, Njegovo nagrađivanje i kažnjavanje je istinito. Objavio je Knjige s istinom, Svoje poslanike je poslao sa istinom, nebesa i Zemlju je stvorio sa istinom, Njegovo obećanje je istinito, Njegova pomoć Svojim vjernicima je istinita, proživljenje poslije smrti je istinito, Sudnji dan je istina, Džennet je istina i Džehennem je istina i sve što je obećao i rekao Uzvišeni Allah je istina jer to potječe od Njega, El-Hakka – Istinitog.

Plodovi vjerovanja u Allahovo lijepo ime El-Hakk

● Allah je jedini Istiniti Bog dostojan obožavanja, dok su sva druga božanstva lažna. Zato samo Njemu ibadet čini i nikoga Mu ravnim ne smatraj, On nema sudruga!

● Posveti maksimalnu ljubav Uzvišenom Allahu, Istinitom bogu, Onome Koji je istinit i sve od Njega je istinito, Onome koji je uzrok tvoga postojanja, pa stoga jedino Uzvišeni Allah i zaslužuje da se voli, veliča, te samo Njemu upućuju svi ibadeti.

● Budi ponosan i sretan, radostan i zahvalan kada te je Uzvišeni Allah uputio u vjeru islam, jedinu istinitu vjeru! Neka Mu je neizmjerna hvala kada nas je uputio u islam, i mi doista ne bismo bili upućeni, ne bismo bili muslimani da nas On nije uputio! Molimo Ga za postojanost i čvrstinu u islamu.

● Budi zadovoljan svime tegobama i nedaćama koje te zadese, jer sve to dolazi od Allaha, to je Allahovo istinsko davanje, to je Allahova pravda i za vjernika samo dobro. Stoga budi smiren, spokojan i zadovoljan Allahovom odredbom. Svoje lice i svoje srce prepusti svome Gospodaru. Znaj da te ne očekuje ništa drugo do dobro!

● Isto tako u potpunosti i s najvećim zadovoljstvom predaj se Allahovim propisima, jer su svi Njegovi propisi istina i za tebe samo dobro. Prihvati ih, pokori im se i druge ljude pozivaj njihovom praktikovanju. Budi svjestan Allahovih riječi: “Tako Mi tvoga Gospodara, oni neće biti vjernici sve dok tebe u svim svojim sporovima kao sudiju ne prihvate, te zbog tvoje presude nimalo nelagode u svojim dušama ne osjete, i dok se potpuno ne pokore” (En-Nisa, 65). Također, ne zaboravi hadis u kojem Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Svi iz moga ummeta će ući u Džennet, osim onoga koji odbije!” Ashabi upitaše: “A zar ima neko da će odbiti?!” Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: “Onaj ko mi bude pokoran, taj će i ući u Džennet; dok, onaj koji mi ne bude pokoran, taj odbija da uđe u Džennet.” (Buhari)

● Ništa od tih propisa ne odbijaj, ne odbacuj, ne negoduj, pa makar ih i praktikovao. Ne zaboravi hadis u kojem Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “U Džennet neće ući onaj u čijem srcu bude imalo oholosti” – da bi zatim pojasnio šta je oholost rekavši: “Oholost je odbijanje istine i omalovažavanje ljudi.” (Muslim)

● Istinski se osloni samo na Uzvišenog Allaha jer onaj koji bude na istini, Allahovoj vjeri islamu, taj treba da se pouzda u Allaha, osloni se na Njega, a onaj koji se osloni na Allaha, On će mu biti dovoljan.

● Ggovori samo istinu, u kakvom se god stanju nalazio. Budi svjestan hadisa: “Ja garantujem kuću u središnjem dijelu Dženneta onome koji ostavi laž pa makar i u šali” (Ebu Davud, Tirmizi, Nesai i Ibn Madža). Znaj da je Allah El-Hakk – Istiniti, On je zastupnik istine, voli istinu i pomaže je. Reci istinu i ne boj se, uz tebe je Istiniti!

● Budi ubijeđen da islamu pripada završnica jer je islam istina, a istina ostaje i koristi, dok laž nije postojana niti mnogo koristi, zato budi od iskrenih u ma kojem vremenu i mjestu živio.

● Allah je istina i sve što dolazi od Allaha je istina. Tako, Sudnji dan je sigurno istina, te se pripremaj za ovaj veliki istiniti dan.