Menu

Allahovo lijepo ime El-Muhsin

Tema AkidaČitanje 0 minuta
Jedno od Allahovih lijepih imena jeste i ime El-Muhsin, ali se u Kur’anu ne spominje kao ime, nego kao uzvišena osobina Allaha, i to u riječima: “...i čini drugima dobro, kao što je Allah tebi dobro učinio.” (El-Kasas, 77)