Menu

Allahovo lijepo ime El-Varis

Tema AkidaČitanje 0 minuta
 Jedno od Allahovih lijepih imena jeste i ime El-Varis. Ovo lijepo ime Uzvišenog Allaha spominje se u Kur’anu na tri mjesta i na svakom od tih mjesta spominje se u množini.