Menu

Babo, ja sam se zaljubio

Tema Da'vaČitanje 18 minuta
Svi volimo i želimo biti voljeni. O ljubavi, zaljubljenim i njihovim “neponovljivim” osjećajima i neispunjenim ljubavima ispjevane su pjesme, epovi, napisane priče, snimljene drame. Ljubav je skoro pa osnova svih naših radnji, ona nas podstiče, daje snagu, njeno mjesto je u srcu koje je, pak, osnova čovjekove ispravnosti ili neispravnosti.

Voljeti i biti voljen želja je svih nas i bilo bi vrlo tužno kad bi bilo suprotno. Naši najljepši osjećaji vezuju se za osobe suprotnog spola, pa u našim bilježnicama, sveskama, tajnim dnevnicima (neki i javno) otkrivamo i pišemo ime voljene osobe. Osjećaj sreće koji nas nosi, ubrzani otkucaji srca kad vidimo voljenu osobu, naša zbunjenost – ukazuju na lijepa osjećanja koja nosimo u srcu. Međutim, da li su se naši tinejdžeri, mladići i djevojke (u posljednje vrijeme, svjedoci smo i stariji) ikada zapitali da li ljubav koju u srcu gajimo prema suprotnom spolu može da nam šteti? Zaista ljubav koja se desi, a nije šerijatski dozvoljena, nosi ogromne štete, stoga ćemo navesti neke od njih.

Osjećaji koje nosimo u sebi vode nas kroz život, usmjeruju nas, podstiču da činimo djela na koje budemo ponosni ili ih se, pak, stidimo. Nema sumnje da je ljubav jedan od važnijih osjećaja u ljudskom životu.

Ahmed je učenik drugog razreda osnovne škole. U školi ima puno prijatelja i prijateljica. Primjer je učenicima u razredu, učitelji ga hvale i nadaju se da će mali Ahmed u skorijoj budućnosti završiti školu i postići sve najbolje u životu. Jednog lijepog februarskog dana, kada je sve u tom danu bilo obojeno crvenom, a u zraku se osjećao skori dolazak proljeća, Ahmed se vratio iz škole i radosno povikao: “Babo, babo, ja sam se zaljubio!”

Svi volimo i želimo biti voljeni. O ljubavi, zaljubljenim i njihovim “neponovljivim” osjećajima i neispunjenim ljubavima ispjevane su pjesme, epovi, napisane priče, snimljene drame. Ljubav je skoro pa osnova svih naših radnji, ona nas podstiče, daje snagu, njeno mjesto je u srcu koje je, pak, osnova čovjekove ispravnosti ili neispravnosti. Postoje različite vrste ljubavi: obavezna ljubav – to je ljubav prema Allahu, subhanehu ve te‘ala, i Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i sve ono što potpada pod pojam ljubavi u ime Allaha i radi Allaha. Primjeri i načini pokazivanja ove ljubavi su bezbrojni i nema sumnje da svaki musliman osjeća ljubav prema Allahu i Poslaniku u svom srcu, samo što je razina te ljubavi u našim srcima različita: kod nekih je veća, kod drugih manja. Dozvoljena i pohvaljena ljubav je prirodom urođena ljubav prema roditeljima, ljubav prema supruzi, suprugu, djeci, bližnjima, domovini i slično tome. Ova ljubav ima svoje granice i kad god ih čovjek pređe, postaje zabranjena. Također, neizostavna je i zabranjena – haram ljubav, na koju posebno upozoravamo: “Ima ljudi koji su umjesto Allaha kumire prihvatili, vole ih kao što se Allah voli” (prijevod značenja El-Bekare, 165). Ovo je vrsta širka koji se naziva “širk ljubavi” i on ima svoje stepene shodno tome koliko se srce veže za njegovu ljubav i ono što voli mimo Allaha. U narednim redovima govorit ćemo o ljubavi kako bismo objasnili i pojasnili neke činjenice vezane za ljubav. Dotaknut ćemo se ljubavi koja se dešava između muškarca i žene i ova tema se tiče, uglavnom, mladih koji su u periodu adolescencije ili malo iznad toga (13 – 21 god.). Obraćamo se našoj mlađoj čitalačkoj populaciji koja tek kreće u život i koja će se suočavati sa svim onim što im život donosi. Ovim tekstom obraćamo se neudatim sinovima i kćerkama, braći i sestrama koji maštaju o ljubavi i osobi koja za njih predstavlja “centar svijeta”, s njenim likom ili slikom spavaju i bude se i maštaju da će im ta osoba podariti svu sreću na ovom svijetu “sve do smrti”.

Šerijat zabranjuje sve ono što šteti čovjeku

Islam i šerijatski tekstovi direktno ili indirektno zabranjuju sve ono što šteti čovjeku, bilo da se radi o vjerskoj ili dunjalučkoj šteti. Opisujući Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Allah je rekao: “...koji će od njih tražiti da čine dobra djela, a od odvratnih odvraćati ih, koji će im lijepa jela dozvoliti, a ružna im zabraniti...” (prijevod značenja El-E‘araf, 157), i rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Nema nanošenja štete drugoj osobi niti da tebi neko nanosi štetu” (bilježi Ahmed, Ibn Madže, šejh Albani je hadis ocijenio kao sahih u Sahihul-džami`a, br. 7517). Stoga je muslimanu zabranjeno da se približava ili čini radnje koje mu štete i nisu vjerom dozvoljene. Kada bismo razmislili o ljubavi, onoj vrsti o kojoj pišemo, mogli bismo vidjeti da ona uglavnom predstavlja štetu. Snovi i zamišljanje, kratka prolazna radost i naslađivanje, nakon čega slijedi briga, nevolja, boli koje ne prestaju i ponekad poniženje koje prati njegovog vlasnika sve dok ga Allah ne zaogrne Svojom milošću, tj. dok se ne pokaje. Allah, subhanehu ve te‘ala, počastio je čovjeka razumom nad ostalim bićima i tako voli ono što mu koristi osim kada razum nadvlada strast koja kao da pomuti razum pa ostavlja ono što mu koristi, a traži i teži onome što mu šteti. Zbog svoje “velike ljubavi” koju osjeća prema suprotnom spolu ne može da razluči šta je dobro, a šta loše i da li mu ta ljubav koristi ili šteti.

Nemaš momka, djevojku, simpatiju… stvarno si…!!!

Ono što se stvarno događa u našem bošnjačko-muslimanskom društvu su alarmantne stvari koje brinu svakog iskrenog vjernika i vjernicu. U ovom vremenu moderna ljubav uzela je svoj danak tako da su neke stvari, koje su do prije desetak godina bile “velika sramota”, sada postale obične, jer, ne daj Bože, gore sramote. Razlog tome nedvojbeno je i otvorenost naše zemlje i našeg naroda, naročito u ruralnim područjima, prema modernom svijetu i potčinjenost njihovom mišljenju o tome šta je dobro, a šta ne. Bošnjačko-muslimanski narod je sa “novootkrivenim” komunikacijskim sredstvima shvatio da ima dostupnost u cijelom svijetu. Jer, ako nemaš sve “profile” na svim društvenim mrežama, onda si stvarno “zaostao”, svi u školi pitaju za tvoju Facebook adresu i o “najnovijim” postavkama na društvenoj mreži, pa moraš biti u trendu. Moramo priznati da i ostala sredstva informiranja, naročito TV-kanali, na kojima se emitiraju raznorazne serije, filmovi, pa čak i animirani, dobrano pokazuju i uče svu našu djecu, mladiće i djevojke, da je ljubav među suprotnim spolovima nešto najvažnije u životu i da su djevojka ili mladić koji nisu “u ljubavnoj vezi” zapravo nastrani, nezreli i nerazumni što dotičnu osobu podstiče da potraži “voljenog ili voljenu” po bilo koju cijenu, pa ako ne uspije sama u tome, počne osjećati tjeskobu i tražiti od prijatelja ili prijateljice da pomognu u pronalasku “voljene osobe”.

Najljepši osjećaj: voljeti i biti voljen!

Voljeti i biti voljen želja je svih nas i bilo bi vrlo tužno kad bi bilo suprotno. Naši najljepši osjećaji vezuju se za osobe suprotnog spola, pa u našim bilježnicama, sveskama, tajnim dnevnicima (neki i javno) otkrivamo i pišemo ime voljene osobe. Osjećaj sreće koji nas nosi, ubrzani otkucaji srca kad vidimo voljenu osobu, naša zbunjenost – ukazuju na lijepa osjećanja koja nosimo u srcu. Međutim, da li su se naši tinejdžeri, mladići i djevojke (u posljednje vrijeme, svjedoci smo i stariji) ikada zapitali da li ljubav koju u srcu gajimo prema suprotnom spolu može da nam šteti? Zaista ljubav koja se desi, a nije šerijatski dozvoljena, nosi ogromne štete, stoga ćemo navesti neke od njih.

Vjerske posljedice

Ljubav nas može odvesti u činjenje velikih grijeha prema Allahu, subhanehu ve te‘ala, od kojih je svakako najveći širk. Rekao je Allah, tebareke ve te‘ala: “...vole ih kao što se Allah voli, ali pravi vjernici još više vole Allaha” (prijevod značenja El-Bekare, 165), i: “Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u Džennet zabraniti i boravište njegovo će Džehennem biti; a nevjernicima neće niko pomoći” (prijevod značenja El-Maide, 72). Zaljubljeni na sve načine nastoje da udovolje i ugode voljenoj osobi, ne gledajući da li se to udovoljavanje kosi sa Allahovim zakonima i propisima, jer opijeni njihovom ljubavlju i slušajući pjesme koje opjevavaju ljubav – u nekima od njih je izravni širk – nastoje da zadovolje svoje strašću ispunjeno srce, a “ko će uputiti onoga koji je strast svoju za boga svoga uzeo?” (prijevod značenja El-Džasijje, 23). Pa čak i ako se zaljubljenik sačuva od zapadanja u širk, neće se sačuvati od neispunjavanja svih obaveza prema Allahu, tebareke ve te‘ala, neke će i ostaviti u potpunosti pa će omrknuti ili osvanuti u Allahovoj srdžbi. Od primjera za to jeste da će se olahko odnositi prema namazu koji je stub vjere, bit će mu težak, neće osjećati slast u namazu ili će kasniti sa klanjanjem namaza, a kad ga u potpunosti ostavi tada će biti u stanju koje je opisao, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekavši: “Između čovjeka i širka i kufra je ostavljanje namaza.” (Bilježi Ebu Davud, Tirmizi, hadis je sahih, vidjeti Sahihu et-tergibi vet-terhibi, br. 563, Albani) Također, u ovoj vrsti ljubavi nalazi se poistovjećivanje sa nevjernicima i njihovo oponašanje, koji ovakvoj vrsti ljubavi pridaju veliku pažnju do te mjere da su izmislili dan zaljubljenih poznat kao Valentinovo, u kojem se i naš Ahmed zaljubi, u kojem svi oblače crvenu odjeću i djevojkama poklanjaju crvene ruže. Nažalost, mnogi muslimani se povode za njima zaboravljajući da muslimani imaju samo dva praznika u godini: Ramazanski i Kurban-bajram. Od štetnih posljedica koje ljubav nosi sa sobom jeste zapadanje u jedan od velikih grijeha – zinaluk, Allah da sve nas sačuva toga. Rekao je Uzvišeni: I što dalje od bluda, jer to je razvrat, kako je to ružan put!” (prijevod značenja El-Israa, 32). Koliko je muslimanskih djevojaka koje su izgubile svoju čast i zapale u ponor grijeha, koliko je muslimanskih mladića koji su učinili grijeh koji ljuti Uzvišenog? Koliko se porodica raspalo i suprug je ostavio halal ženu, supruga je ostavila halal muža, svi oni ovo su učinili zbog “velike i iskrene ljubavi”. Saznanja o ovome su nešto što nas brine i rastužuje, jernakon što se to desi, ne možemo ništa više promijeniti osim da damo savjet za iskreno pokajanje moleći Allaha da ga primi. Jedna od posljedica “zamišljene ljubavi” svakako je slabost ovog ummeta, jer mladić koji živi u “zamišljenom zaljubljenom svijetu” teško da će moći nositi u srcu brigu o islamskom ummetu koji je u današnjim danima veoma slab, naročito ako pogledamo i razmislimo o stanju naše omladine i žena. Nema sumnje da kad se mladić i djevojka zaljube, njihova ljubav postaje njihov cijeli svijet. Svi njihovi snovi i planovi započinju i završavaju sa voljenom osobom. Međutim, ako se ta ljubav ne ostvari, bude izgubljena, ili ih nakon izvjesnog perioda ostavi, šta se dešava sa ostavljenim? Da li im njihova zamišljena ljubav pruža sigurnost, sreću, budućnost ili se dešava suprotno tome? Zamišljena ljubav ima duševne “bolesti” koje znaju imati trajne posljedice u životu mladića ili djevojke. Od njih su: gubljenje samopuzdanja, gdje se dešava da onaj ko bude ostavljen, mladić ili djevojka, izgubi samopouzdanje i ne može lahko da pristupi važnim životnim odlukama od kojih je svakako brak. Jer, po njihovom mišljenju, samo se jednom voli, i eto, ne osjećaju ni prema kome ono što su osjećali prema svojoj ljubavi. Duševni nemir i strah od “sramote” također je ono što prati “zamišljenu” ljubav. Jer, nikako nisu sigurni od ostavljanja, naročito ako su tu “ljubavnu vezu” pratile zabranjene stvari, od kojih je svakako najgora blud, onda ne pitaj za stanje zaljubljenog, naročito kad se radi o djevojci, neprestani strah da će njihovi bližnji saznati i šta će biti nakon toga. Isto tako dešava se da neki zbog svoje silne ljubavi prema osobi koju vole znaju izvršiti samoubistvo ili razum izgubiti i takvih priča je puno kroz historiju ljudskog roda.

Većina onih koji se “zaljube”, a još uvijek se aktivno školuju, popuste u učenju jer su njihova srca i pamet “zauzeti” razmišljanjem o voljenoj osobi, a još ako se na to doda neredovno spavanje, duge neprospavane noći, gubljenje dragocjenog vremena na dugim telefonskim razgovorima, SMS, MMS, Facebook i drugim porukama, što ne ostavlja vremena za učenje nastavnog gradiva. Mladić ili djevojka trebali bi da imaju prioritete u svom životu, a jedan od važnijih životnih prioriteta jeste školovanje.

Društvene posljedice

Društvenih posljedica je mnogo, a jedna od njih svakako je, a i sami smo svjedoci, širenje razvrata i bluda u našem društvu. Jer “zaljubljeni” ne prezaju od grijeha koja njihova ljubav sa sobom nosi. Zbog toga smo svjedoci da našim “tinejdžerima” nije strano ne samo upuštanje u ljubavne veze, već i upražnjavanje intimnog odnosa. Prema nekim podacima, u našoj Bosni se u toku godine u državnim bolnicama izvrši oko šezdeset hiljada abortusa, jedna trećina su osobe ispod osamnaest godina života. Zato naše državno školstvo nastoji da našu djecu upozna sa opasnošću rane trudnoće i pruža im adekvatno seksualno obrazovanje kroz razna predavanja o tome, čak i u osnovnim školskim ustanovama, koje na kraju zapečati dijeljenjem sredstava za zaštitu od neželjene trudnoće. Neuspjeh bračnog života također je jedna od ljubavnih posljedica. Suprug ili supruga nakon skladnog života osjete melanholičnost, pa jedno od njih ili oboje traže da popune prazninu u osjećajima, a s obzirom da su “online” (dostupni) na svim društvenim nivoima, vrlo lahko je pronaći nekoga ko im može dati toliko željeni osjećaj voljenosti. Prevare bračnih drugova o kojima slušamo, kamo sreće da se završavaju na pukim razgovorima, u mnogim situacijama to odvede do zinaluka i rastave pod izlikom “više te ne volim, sad volim nekog drugog”. A ne pitaj za stanje prevarenog i njegove osjećaje!

Moralne posljedice

Najgora moralna posljedica svakako je opadanje poštovanja žene u muškarčevim očima. Djevojka ili žena koja prevari svoju porodicu i ostvari vezu sa muškarcem koji joj je stranac, brzo gubi ugled u njegovim očima. Ona, zbog ljubavi prema njemu, sve više mu popušta i odaziva se njegovim željama, dok je on zbog toga sve manje poštuje i opada njegovo poštovanje prema njoj, sve dok mu ne podari ono najskupocjenije što ona posjeduje, svoju čast. U većini slučajeva nakon toga on je ostavlja i traži drugu… jer kako će onaj ko ne čuva svoju čast – čuvati njegovu?

Islam podstiče na ljubav

Nakon svega navedenog, naš mali Ahmed će pomisliti kako je islam vjera koja baš sve zabranjuje, čak i da nekog voliš. Moramo mu pojasniti da islam podstiče na ljubav među suprotnim spolovima, međutim ta ljubav mora biti u okvirima dozvoljenog, a to je bračna zajednica. Supruga voli svog supruga, kao i on nju. Rekao je Allah, subhanehu ve te‘ala: "...i jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost" (prijevod značenja Er-Rum, 21). Bračna veza je posebna veza, ljubav koja se događa među supružnicima je istinska i prava ljubav, pa supružnici žive u međusobno skladnom bračnom životu, ili čak i ako se ta ljubav ne dogodi, onda postoji međusobna samilost i poštovanje bez kojeg bračna zajednica ne može da opstane. Neka muslimanskoj omladini bude uzor Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ne samo njegov društveni život, već i onaj bračni u kojem se odlikovao najboljim ophođenjem prema svojim suprugama i čak javno govorio da ih voli. Kada su ga upitali koga najviše voli od ljudi, rekao je: “Aišu!” Najbolji primjer suprugine ljubavi prema suprugu jeste ljubav naše majke Hatidže, radijallahu anha, prema njenom suprugu. Njena ljubav nije ostala na riječima, već ju je predočila u djela koje su svjedok toj ljubavi: vjernost, vjerovanje, prihvaćanje, potpomaganje i otklanjanje teškoća, koliko god je bila u mogućnosti, sve dok nije napustila ovaj svijet.

Allaha molim da uputi muslimansku djecu na ispravan put, da im podari ljubav prema vjeri i nošenje ambicija za ovaj ummet, da im podari dozvoljenu ljubav u halal braku koji će biti primjer ostalim muslimanima, a i svima ostalima.