Menu

Četrdeset neznatnih djela za koja se postiže ogromna nagrada

Pripremio Muaz Smajlović
Tema Da'vaČitanje 6 minuta

U nekoliko vjerodostojnih hadisa Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podstiče muslimane da konstantno i neprekidno čine dobra djela, makar ta djela osjećali neznatnim. Tako se u hadisu koji prenosi Adi b. Hatim, radijallahu anhu, navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "Zaštite se od Vatre udjeljujući makar pola datule" (muttefekun alejhi). U drugoj predaji vjernik se podstiče da se pripremi za Sudnji dan udjeljujući makar pola datule ili kazujući lijepu riječ. U nekoliko hadisa, također, nalazimo da se muslimanu savjetuje da čini dobro, da udjeljuje određenu vrstu "sadake", radeći ono što je u njegovoj moći, tako što će pomoći onome ko je u nevolji, pozivati dobru ili, čak, ne učiniti grijeh.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike