Menu

Četrdeset neznatnih djela za koja se postiže ogromna nagrada

Pripremio Muaz Smajlović
Tema Da'vaČitanje 5 minuta

U nekoliko vjerodostojnih hadisa Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podstiče muslimane da konstantno i neprekidno čine dobra djela, makar ta djela osjećali neznatnim. Tako se u hadisu koji prenosi Adi b. Hatim, radijallahu anhu, navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "Zaštite se od Vatre udjeljujući makar pola datule" (muttefekun alejhi). U drugoj predaji vjernik se podstiče da se pripremi za Sudnji dan udjeljujući makar pola datule ili kazujući lijepu riječ. U nekoliko hadisa, također, nalazimo da se muslimanu savjetuje da čini dobro, da udjeljuje određenu vrstu "sadake", radeći ono što je u njegovoj moći, tako što će pomoći onome ko je u nevolji, pozivati dobru ili, čak, ne učiniti grijeh.


Jedan od takvih hadisa privlači posebnu pažnju. Naime, vrli ashab Abdullah b. Amr b. As, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ukoliko čovjek bude uradio jedno od četrdeset dobrih djela, od kojih je najvrednije da posudi stoku (devu, kozu ili ovcu) nekom drugom da je muze, nadajući se sevapu i vjerujući u ono što je obećano -- Allah će ga zbog toga uvesti u Džennet." (Buhari)

U ovom hadisu do izražaja dolazi nekoliko segmenata vrijednih osvrta i razmišljanja. Prvenstveno, kao što šejh Halid el-Muslih ističe, ovaj hadis ukazuje na ključ čvrstog vjerovanja u Božije obećanje i žudnje za Njegovom nagradom za mnoga velika ili mala djela. Također, hadisom se potvrđuje raznolikost i raznovrsnost puteva dobra, što omogućuje vjerniku da traga za "dobrom" koje u datom periodu svog života može olahko činiti.

Uz to, u hadisu se ističe jedno dobro djelo -- posuditi stoku da je neko drugi muze, što je djelo neznatno u očima ljudi, uz isticanje postojanja drugih trideset devet dobrih, čak manje vrijednih, djela. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ciljano nije nabrojao ta djela, iako ih je, kako ističe imam Nevevi, sigurno znao, iz bojazni da će vjernici, fokusirajući se na njih, zapostaviti druga djela, što bi bilo razlogom neispunjavanja osnovnog cilja ovog hadisa: podsticanja ljudi na stalno činjenje dobra.

Učenjaci, svjesni ovih činjenica, nastojali su da nabroje mogućih trideset devet dobrih djela, koja su manja od navedenog djela, a s ciljem da podstaknu ljude na činjenje dobrog, nikako kako bi kategorički tvrdili da su to ta djela na koja se odnose riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Tako jedan od prenosilaca ovog hadisa Hassan b. Atijja ističe da su nastojali da izbroje takva djela, no nisu uspjeli nabrojati više od petnaest djela.

U ovom je kontekstu učenjak hadisa Ibn Bettal (umro 449. h. g.) u svom komentaru Buharijeve zbirke vjerodostojnih hadisa, pomno iščitavajući hadise Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nabrojao trideset devet mogućih djela. Iako je nemoguće kategorički ustvrditi na koja se djela odnose Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi, uz uvažavanje kritike Ibn Munira da su neka djela koja je Ibn Bettal naveo veća od toga da se nekom posudi stoka da je muze, navodimo djela koja je on nabrojao, vjerujući, kako ističe imam Ibn Hadžer, da se u hadisima može pronaći i više od četrdeset djela, a u nadi da će nas takvo nešto podstaknuti na dodatno i stalno činjenje dobra.

Tako Ibn Battal navodi:

 1. prevesti nekoga prijevoznim sredstvom;

 2. nahraniti gladnog;

 3. napojiti žednog;

 4. nazvati selam onome koga sretneš;

 5. ukloniti prepreku s puta;

 6. proučiti dovu onome ko je kihnuo;

 7. pomoći radniku;

 8. pomoći u poslu onome ko ne zna da radi;

 9. dati nekome konopac (da bi time počeo privređivati);

 10. obuti bosonogog;

 11. praviti društvo usamljenom;

 12. otkloniti nesreću od muslimana;

 13. ispuniti potrebu bratu muslimanu;

 14. sakriti tuđu mahanu;

 15. napraviti mjesto bratu na sijelu;

 16. obradovati muslimana;

 17. podržati onoga kome je nepravda nanesena;

 18. zaustaviti nepravednika;

 19. ukazati na dobro;

 20. narediti dobro;

 21. pomiriti zavađene;

 22. uputiti lijepu riječ siromahu;

 23. nasuti iz svoje posude u čašu drugome;

 24. zasaditi sadnicu;

 25. uručiti poklon komšiji;

 26. preporučiti brata muslimana;

 27. saosjećati s uglednim koji je ponižen;

 28. saosjećati s bogatašem koji je osiromašio;

 29. saosjećati s učenim koji se zadesio među neznalicama;

 30. posjetiti bolesnika;

 31. odbraniti čast brata muslimana u njegovom odsustvu koji je predmet ogovaranja;

 32. rukovati se s bratom muslimanom;

 33. voljeti nekog/nešto u ime Allaha, džellešanuhu;

 34. sijeliti u ime Allaha, džellešanuhu;

 35. posjećivati druge u ime Allaha, džellešanuhu;

 36. razmijeniti nešto s nekim u ime Allaha, džellešanuhu;

 37. pomoći čovjeku da uzjaše jahalicu;

 38. pomoći da se natovari jahalica;

 39. dati savjet muslimanu.

Iščitavajući prethodno navedena dobra djela -- kao i ona koja se navode u drugim vjerodostojnim hadisima, a koja Ibn Battal nije uvrstio -- dolazimo do zaključka, kako šejh Halid el-Sebt ističe, da su putevi dobra mnogobrojni, no za stalno činjenje dobra potrebno je da čovjek posjeduje živo srce koje brižno nastoji konstantno se pokoravati Uzvišenom. Za takvo nešto zasigurno je važno da čovjek čvrsto vjeruje u Božiju nagradu, ne očekujući riječi hvale od ljudi, i da željno iščekuje Njegovu nagradu.