Menu

Da li si od onih koje Allah voli?

Tema AkidaČitanje 13 minuta

Milostivi Allah u Kur'anu spominje kategorije ljudi koje voli i djela kojima se postiže Njegova ljubav. Voli dobročinitelje, bogobojazne, pravedne, strpljive, one koji se mnogo kaju i čiste, one koji se na Allaha istinski oslanjaju i one koji se bore na Allahovom putu... Voli dobročinstvo, bogobojaznost, pravdu, strpljenje, pokajanje i čišćenje, istinsko oslanjanje na Allaha, borbu na Njegovom putu.

Istinski evlija, Allahov štićenik, voli ljude i djela koja voli i njegov Gospodar i izvršava djela koja On voli. Mnogobrojni su plodovi Allahove ljubavi prema Njegovom robu, a na neke se ukazuje u narednim hadisima:


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike