Menu

Šejh Abdullah Gudejan

Pripremio mr. Nihad Ljakić
Tema Velikani ummetaČitanje 8 minuta

Kada je sav svijet uperio svoje poglede u Saudijsku Arabiju zbog njenog bogastva, a posebno u ovim danima ekonomske-imanske krize, ovaj Allahov rob, Abdullah Gudejan, bio je poznat po zuhdu i skromnosti, od mladosti pa i u ovim danima raskoša. Onaj koji bi ga vidio prvi put pomislio bi da je on od onih koji trebaju pomoć. Bio je uvijek u skromnoj odjeći bez isticanja i ukrasa. Priča jedan od njegovih komšija da je zajedno s njim (Gudejanom) putovao do fakulteta svaki dan u autobusu koji je prevozio obični narod, i u svakodnevnoj gužvi. Ovaj komšija nije ni znao da je Gudejan učenjak sve dok ga nije njegov kolega pozvao da prisustvuju predavanjima kod nekog šejha. Tek kada su došli na ders, sazna da je to njegov komšija kojeg svakodnevno viđa na putovanju. 


U utorak naveče (18.6.1431.h. / 01-06-2010) preselio je na ahiret veliki učenjak islamskog ummeta Abdullah Gudejan, rahimehullah,a u srijedu poslije ikindije namaza klanjana mu je dženaza u džamiji Kralja Halida u Rijadu. Dženazu je klanjao saudijski muftija Abdulaziz Ali Šejh. Dženazi je prisustvovao i veliki broj poznatih priznatih učenjaka: Abdullah ibnu Akil, Abdurrahman Berrak, Abdulkerim Hudajr, Salih Luhejdan, Abdulaziz Radžihi, Abdulaziz Sedhan, kao što je prisustvovao dzenazi i veliki broj stanovnika Rijada od omladine do staraca i žena, nije ih spriječila vrućina Rijada. Došli su da isprate velikog učenjaka -potreseni njegovim odlaskom- sa suzama i dovom. Da je progovorio taj prizor, progovorio bi poznatom izrekom Imama Ahmeda: '' Između nas i novotara je dan dženaze''.

Kratka biografija šejha Gudejana

Abdullah sin Abdurrahmana iz porodice Gudejan je rođen 1345. hidžretske godine u mjestu Al-Zulefa u blizini Rijada - glavnog grada Kraljevine Saudijske Arabije, a živio je i radio u Rijadu. Započeo je šejh svoje sticanje znanja završivši osnovnu i srednju školu 1368. hidžretske, a zatim Šerijatski fakultet u Rijadu 1376. Poslije toga određen je za kadiju u gradu Huberu, a ubrzo je preuzeo mjesto nastavnika i predavača na Šerijatskom fakultetu u Rijadu 1380. hidžretske godine. Zatim je određen za stalnog člana Komisije za fetve u saudijskom muftijstvu i člana Vijeća velikih učenjaka. Ostao je na tom položaju sve dok nije preselio na ahiret.

Učenjaci kod kojih je sticao šerijatsko znanje

U periodu dok je pohađao Šerijatski fakultet prisustvovao je predavanjima kod šejhova: Muhammeda ibnu Ibrahima (tadašnjeg saudijskog muftije), i Abdulaziza Bin Baz (kasnijeg saudijskog muftije).

● Učio je Usuli-fikh i kura'nske nauke kod Muhammda Emin Šenkitija

● Učio je Fikh kod šejha Abdullaha Al-Halifia i Sau'uda Ali Rušuuda (kadije u Rijadu).

● Učio je akidetske nauke kod Ibrahima ibnu Sulejman.

● Učio je Nasljedno pravo i Arapski jezik kod Abdulatifa ibnu Ibrahima.

● Učio je Kur'an pred Abdulfettahom Karijem po kiraetu Hafs od Amira sa senedom do Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Bio je poznat po visokom obrazovanju i načitanosti, tako da je slobodno vrijeme koristio u čitanju novih islamskih izdanja, pa kada bi bio upitan neko pitanje, spomenio bi knjigu koja obrađuje tu temu od bivših i sadašnjih učenjaka.

Šejhov rad i aktivnosti

Pored svoje obaveze u Muftijstvu i Komisiji za fetve imao je svoja redovna sedmična predavanja poslije ikindije i jacije namaza. Njegova predavanja su bila u slijedećim šerijatskim znanstvenim oblastima: fikhu, usulu fikhu, fikhskim pravnim pravilima, u hadiskoj nauci, u tefsirskoj nauci, u akidetu i u arapskom jeziku. Učestvovao je kao daija na hadžu svake godine i imao je svoja predavanja u danima boravka na Mini. Bio je specijalista u Usuli-fikhu i fikhskim pravnim pravilima. Učestvovao je u svim fetvama koje su izdate od strane saudijske komisije za fetve. Njegov potpis naći ćemo u svim tim fetvama koje su izdate u Zbirki fetava komisije za fetve. Također je imao svoj redovan termin na radio-stanici "Nurun ala Derb", u kojem je odgovarao na pitanja slušalaca.

Skromnost šejha Gudejana

Kada je sav svijet uperio svoje poglede u Saudijsku Arabiju zbog njenog bogastva, a posebno u ovim danima ekonomske-imanske krize, ovaj Allahov rob, Abdullah Gudejan, bio je poznat po zuhdu i skromnosti, od mladosti pa i u ovim danima raskoša. Onaj koji bi ga vidio prvi put pomislio bi da je on od onih koji trebaju pomoć. Bio je uvijek u skromnoj odjeći bez isticanja i ukrasa. Priča jedan od njegovih komšija da je zajedno s njim (Gudejanom) putovao do fakulteta svaki dan u autobusu koji je prevozio obični narod, i u svakodnevnoj gužvi. Ovaj komšija nije ni znao da je Gudejan učenjak sve dok ga nije njegov kolega pozvao da prisustvuju predavanjima kod nekog šejha. Tek kad su došli na ders, sazna da je to njegov komšija kojeg svakodnevno viđa na putovanju. Znači nije volio isticanje, niti je volio izlazak u javnost preko dnevnih medija - literature i televizije. Govorio je prisutnima na predavanju: "Ostavite bilježenje mog govora, najvažnije je da ga razumijete." Najviše je volio čitanje Kur'ana. Pričaju oni koji su dolazili kod njega u muftijstvo da ga pitaju za propis da su ga zaticali kako čita Kur'an. Kažu da je na putovanju od Rijada do Taifa samo čitao Kur'an, i da tada nije razgovarao ni o čemu drugom.

Šejh Gudejan u odgovorima na pitanja

Prenosi se od onih koji su prisustvovali njegovim predavanjima kako je šejh volio da savjetuje učenike. Nekoliko primjera o tome:

● Rekao je jedne prilike prisutnim učenicima: "Djeco moja, vi sada učite na fakultetima gdje se gledaju ocjene i svjedočanstva, pa morate da spojite između sticanja znajna i činjenja ibadeta Allahu. Vodite računa da vas to učenje ne spriječi od izvršavanja islamskih obaveza."

● Savjetovao je učenike da podučavaju ljude šerijatskim propisima. Upitan je o propisu uzimanja novca za činjenje hidžame? Odgovorio je sa pitanjem: "Šta si ti po profesiji?" Odgovorio je da je učenik. Kaže mu šejh: "Ako se vi kao učenici šerijatskog znanja budete time bavili -hidžamom-, i ostavili podučavanje ljudi šerijatskim propisima, tada će oni koji su se podučili samo arapskom jeziku objašnjavati vjeru ljudima na svoj način."

● Pazio je da se ljudi poduče onim sa čime je došao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Upitan je u vrijeme hadža: "Kakav je propis onoga koji ostavi boravak na Mini, s obzirom da je u hanefijskom mezhebu tako i tako?" Odgovorio je, rahimehullah: "Vjernik koji hoće da obavi obrede hadža treba da se prvo upozna i poduči kako je hadž obavio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jer se obredi hadža uzimaju iz Vjerovjesnikovog, sallallahu alejhi ve sellem, sunneta.

● Branio je čast islamskih učenjaka. Spomenuo je jedne prilike jedan od učenika u raspravi ispred šejha: "Učenjaci prije nas su ljudi (misleći na Imame mezheba), a i mi smo ljudi." Odgovorio je šejh: "Nažalost, oni su ljudi, a ti si magarac."

● Usmjeravao je ljude da pitaju o šerijatskim propisima. Upitan je o postupku kojeg je počinio taj i taj političar? Odgovorio je sa pitanjem: "Šta ti imaš s time? Ja sam učenjak i pitajte me o šerijatskim propisima-učenjaci su nasljednici Poslanika. A što se tiče vlasti, o tome pitajte vladare."

Molim našeg Gospodara da učini našeg učenjaka Abdullaha Gudejana od stanovnika vječnog Dženneta, u hladovini prostranoj, pored vode tekuće. Gospodaru naš, sačuvaj nas fitne poslije njega, i nemoj nam zabraniti nagradu od njega. Oprosti nama i njemu. Gospodaru naš, nagradi nas za ovu našu nedaću, i zamijeni je onim što je bolje od nje, Ti si Zaštitnik pravovjernih.