Menu

Šejh Abdullah Gudejan

Pripremio mr. Nihad Ljakić
Tema Velikani ummetaČitanje 1 minut
Kada je sav svijet uperio svoje poglede u Saudijsku Arabiju zbog njenog bogastva, a posebno u ovim danima ekonomske-imanske krize, ovaj Allahov rob, Abdullah Gudejan, bio je poznat po zuhdu i skromnosti, od mladosti pa i u ovim danima raskoša. Onaj koji bi ga vidio prvi put pomislio bi da je on od onih koji trebaju pomoć. Bio je uvijek u skromnoj odjeći bez isticanja i ukrasa. Priča jedan od njegovih komšija da je zajedno s njim (Gudejanom) putovao do fakulteta svaki dan u autobusu koji je prevozio obični narod, i u svakodnevnoj gužvi. Ovaj komšija nije ni znao da je Gudejan učenjak sve dok ga nije njegov kolega pozvao da prisustvuju predavanjima kod nekog šejha. Tek kada su došli na ders, sazna da je to njegov komšija kojeg svakodnevno viđa na putovanju.