Menu

El-Evvel i El-Ahir

Tema AkidaČitanje 1 minut
Allah je Prvi i Posljednji, od Njega sve potječe i Njemu se sve vraća, u Njegovim je rukama sve! Zato, traži od Allaha svako dobro dunjaluka i ahireta! Ne malaksavaj u svojim dovama! Pruži svoje ruke ka nebesima i ponizno se obrati svome Gospodaru. Znaj da ti ih On neće vratiti prazne jer Allahovo davanje, nagrade i opskrba od Njega ne prestaju niti se umanjuju! Kaže Uzvišeni Allah: “Doista je ovo Naša opskrba koja nikada neće prestati.” (Sad, 54) Nikada ne zaboravljaj hadisi-kudsi u kojem Uzvišeni Allah kaže: “O robovi Moji, kad biste svi vi, i prvi i posljednji, i ljudi i džini, stali na jedno mjesto, pa Meni svoje molbe i želje uputili, te Ja udovoljio svačijoj molbi i želji, to ne bi umanjilo ono što Ja imam ni onoliko koliko oduzme od mora kada se igla u njega zamoči.” (Muslim)