Menu

Ensarije islama

Tema AkidaČitanje 17 minuta

Vjera islam, islamsko buđenje, poziv u Allahovu vjeru i njeno širenje među ljudima ima nasušnu potrebu za jednom vrlo važnom kategorijom muškaraca i žena, a to su ensarije, pomagači. Učenjaci, daije, profesori, mualimi i mualime, muhafizi i drugi neće moći u potpunosti izvršiti svoju misiju bez pomagača. Zbog toga nalazimo u Kur'anu i sunnetu govor o ensarijama, pomagačima Allahove vjere. Štaviše, većina Allahovih poslanika i vjerovjesnika imala je havarijine, pomagače i istinske sljedbenike. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Allah nije poslao nijednog poslanika u prethodnim ummetima a da nije imao havarije, pomagače..." (Muslim), i: "Svaki vjerovjesnik imao je pomagača (havarija), a moj je pomagač Zubejr b. Avvam." (Buhari)


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike