Menu

Ensarije islama

Tema AkidaČitanje 16 minuta

Vjera islam, islamsko buđenje, poziv u Allahovu vjeru i njeno širenje među ljudima ima nasušnu potrebu za jednom vrlo važnom kategorijom muškaraca i žena, a to su ensarije, pomagači. Učenjaci, daije, profesori, mualimi i mualime, muhafizi i drugi neće moći u potpunosti izvršiti svoju misiju bez pomagača. Zbog toga nalazimo u Kur'anu i sunnetu govor o ensarijama, pomagačima Allahove vjere. Štaviše, većina Allahovih poslanika i vjerovjesnika imala je havarijine, pomagače i istinske sljedbenike. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Allah nije poslao nijednog poslanika u prethodnim ummetima a da nije imao havarije, pomagače..." (Muslim), i: "Svaki vjerovjesnik imao je pomagača (havarija), a moj je pomagač Zubejr b. Avvam." (Buhari)


Uzvišeni Allah poziva nas da pomognemo Njegovu vjeru i da budemo ensarije: "O vjernici, ako Allaha pomognete, i On će vama pomoći i korake vaše učvrstiti" (Muhammed, 7). Onaj koji ne pomaže Poslanika, time nanosi štetu samom sebi, a Uzvišeni Allah svakako će pomoći Svog Poslanika: "Ako ga vi ne pomognete (Poslanika) -- pa pomogao ga je Allah onda kad su ga oni koji ne vjeruju prisilili da ode (iz Meke)..." (Et-Tevba, 40).

Životni moto

Ensarije, stanovnici Medine, govorili su jedni drugima: "Tako vam Allaha, narode! Vi dobro znate da je on poslanik s kojim vam prijete židovi i nemojte dozvoliti da vas preteknu u odazivu njemu." (Ibn Kajjim, Zadul-mead) Riječi stanovnika Medine: "Nemojte dozvoliti da vas preteknu u odazivu njemu" mogu biti životni moto svakom onom koji želi biti ensarija, pomagač Allahove vjere i koji želi pozivati ljude u Allahovu vjeru. Nikome ne treba dozvoliti da ga pretekne u pomaganju vjere, Kur'ana i sunneta, već se treba sa svakim natjecati u tom velikom ibadetu. Pomaganje Allahove vjere i Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, velika je čast, ali isto tako i odgovornost. Džabir b. Abdullah, ensarija, Allah njime bio zadovoljan, u kontekstu govora o davanju prisege Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Ustali smo i prišli mu i zakleli mu se na vjernost. Esad b. Zurara, najmlađi od nas sedamdeset prisutnih, uzeo ga je za ruku i rekao: 'Polako, o stanovnici Jasriba! Mi smo došli sa čvrstim ubjeđenjem da je on Božiji poslanik i da će njegovo preseljenje u Medinu dovesti do spora sa svim Arapima, do pogibije vaših najboljih i podizanja njihovih sablji na vaša lica. Zato, ili se strpite i očekujte nagradu od Allaha ili, ako se bojite kukavičluka, ostavite ga i to vam je bliže opravdanju.' Oni su rekli: 'O Esade b. Zurara! Ostavi se toga! Tako nam Allaha, nećemo ostaviti ovu prisegu na vjernost, niti je raskinuti.'" (Ahmed, vjerodostojan)

Traganje za ensarijama

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tražio je ensarije, pomagače u samoj Meki i okolnim gradovima. Tako je, s ciljem pronalaska pomagača za svoju misiju, poduzeo vrlo teško putovanje u grad Taif, nakon što su Mekanci odbili biti ensarije. Također, posjećivao je hodočasnike i goste u Meki, njihove sajmove i mjesta okupljanja. Tako se odvijalo sve dok se jednog dana nije sastao da delegacijom plemena Hazredž iz tadašnjeg Jesriba, što je rezultiralo Prvom i Drugom prisegom kod Akabe i poslaničkom hidžrom u Medinu, koja uopćeno predstavlja prekretnicu u historiji islama, a naročito u pomaganju Allahovog Poslanika, u pozivanju ljudi u islam i u širenju islama.

"Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, proveo je u Meki deset godina, konstantno obilazeći ljude u njihovim mjestima odsjedanja, i na Ukazu, Medženni (sajmovi) i godišnjim okupljanjima na Mini, govoreći: 'Ko će mi pružiti utočište i pomoći me da prenesem poslanicu svog Gospodara?' Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, konstantno je obilazio ljude do te mjere da bi se čovjek vratio u Jemen ili Egipat, njegov narod bi mu došao i on bi im rekao: 'Čuvajte se kurejšijskog mladića, da vas ne dovede u iskušenje ili smutnju.' Dok bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, hodao između njihovih mjesta odsjedanja, oni bi na njega pokazivali prsom (to je taj kurejšijski mladić), sve dok nas, ensarije, Allah nije poslao iz Jesriba, i mi smo mu pružili utočište i povjerovali u njega, i to do te mjere, da bi čovjek izašao između nas i povjerovao u njega, a Poslanik bi ga podučio Kur'anu i on bi se vratio svojoj porodici u Medini koja bi primila islam zato što je on primio islam, tako da nije ostala nijedna ensarijska kuća a da u njoj nije bilo muslimana koji su ispoljavali islam. Potom smo se mi ensarije okupili i rekli: 'Dokle ćemo dozvoljavati da Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bude protjerivan po planinama Meke i uplašen?' Potom se sedamdeset nas zaputilo njemu u vrijeme sezone okupljanja i obećali smo mu dati prisegu kod Akabe (na Mini). Dolazili smo jedan po jedan ili dvojica po dvojica sve dok se svi nismo sakupili i rekli: 'O Božiji Poslaniče! Na što da ti dadnemo prisegu?' On je rekao: 'Dat ćete mi prisegu da ćete me slušati i pokoravati mi se u elanu i lijenosti, da ćete udjeljivati u oskudici i obilju, da ćete pozivati na dobro i odvraćati od zla, i da ćete govoriti istinu, ne obazirući se na bilo čije prigovore, i da ćete me pomoći i zaštititi kao što štitite sebe, svoje žene i svoju djecu, i ako se budete toga pridržavali, vama pripada Džennet.'" (Ahmed, vjerodostojan)

Musa i Harun

Uzvišeni Allah naredio je Musau, alejhis-selam, da ide faraonu i da ga pozove da obožava Allaha. Musa, alejhis-selam, Allahov poslanik i vjerovjesnik i jedan od peterice odabranih poslanika, ulul-azm, moli Uzvišenog Allaha: "... i podaj mi za pomagača (vezira), iz porodice moje, Haruna, brata moga; osnaži me njime" (Taha, 29--31). Čak nalazimo potvrdu da je Musau, alejhis-selam, dat pomagač: "Mi smo Musau Knjigu dali i brata mu Haruna pomagačem učinili" (El-Furkan, 35). Uprkos tome što je Musa, alejhis-selam, bio Allahov poslanik i potpomognut Allahom i objavom, Uzvišeni Allah darovao mu je pomagača, koji će mu pomoći u dostavljanju poslanice ljudima. Na vrlo zanimljiv način protumačen je kur'anski termin "vezir". Navodi se da je to ustvari teret koji vezir nosi umjesto sultana ili da je to brdo kojem pribjegava osoba da bi se zaštitila od propasti. Također, vezir je osoba na koju se oslanja halifa u svojim poslovima i čije mišljenje želi čuti. (Ibn Dževzi, Tefsiru Zadul-mesir)

Ensarija iz faraonove porodice

U jedno vrlo teško vrijeme za mu'mine pojavio se jedan vrlo hrabar ensarija, pomagač, poznat pod imenom mu'min iz faraonove porodice. U Kur'anu se koristi termin "brzo hodanje ili trčanje" kada se on spominje, kao i ensarija spomenut u suri Jasin, što ima veliko značenje u kontekstu pomaganja Poslanika: "I jedan čovjek s kraja grada dotrča: 'O Musa', reče, 'glavešine se dogovaraju da te ubiju; zato bježi, ja sam ti zbilja iskren savjetnik'" (El-Kasas, 20). Spomenuti ensarija izgovorio je riječi koje ukazuju na značaj njegove pomoći i to nakon prijetnje faraona da će ubiti Musaa, alejhis-selam: "A jedan čovjek, vjernik, iz porodice faraonove, koji je krio vjerovanje svoje, reče: 'Zar da ubijete čovjeka zato što govori: 'Gospodar moj je Allah!', onoga koji vam je donio jasne dokaze od Gospodara vašeg? Ako je lažov, njegova laž će njemu nauditi, a ako govori istinu, onda će vas stići barem nešto od onoga čime vam prijeti, jer Allah neće ukazati na Pravi put onome koji u zlu pretjeruje i koji mnogo laže.'" (El-Mu'min, 28)

Ensarija u suri Jasin

U suri Jasin spominje se čovjek koji je bio ensar, pomagač Allahovih poslanika: "I s kraja grada žurno dođe jedan čovjek...!" (Jasin, 20). Njegovo pomaganje, nakon što je izrečena prijetnja: "... kamenovaćemo vas i stići će vas, zaista, bolna patnja od nas", ogledalo se u njegovim riječima: "O narode moj, slijedi one koji su poslani, slijedite one koji od vas ne traže nikakvu nagradu, a na Pravom su putu! Zašto da se ne klanjam Onome Koji me je stvorio, a Njemu ćete se vratiti? Zašto da prihvaćam druge bogove mimo Njega? Ako Milostivi hoće da me snađe neko zlo, njihovo posredovanje neće mi biti ni od kakve koristi i oni me neće moći spasiti, a ja bih tada bio u pravoj zabludi; ja vjerujem u Gospodara vašeg, čujte mene!" (Jasin, 20--25). Uzvišeni Allah nagradio je ensariju, pomagača, Džennetom, a on je rekao: "Kamo sreće da narod moj zna zašto mi je Gospodar moj oprostio i lijep mi prijem priredio!" (Jasin, 26)

Isa, alejhis-selam, i havarijini

Kur'anski termin "ensarullah -- pomagači Allaha", odnosno Njegove vjere, vezuje se za Isaa, alejhis-selam, i njegove havarijine, odabrane učenike ili pomagače: "A kada se Isa uvjerio da oni neće da vjeruju (Benu Israil), uzviknuo je: 'Koji će biti pomagači moji na Allahovom putu?' 'Mi', rekoše učenici, 'mi ćemo biti pomagači Allahove vjere, mi u Allaha vjerujemo, a ti budi svjedok da smo mi poslušni Njemu'" (Alu Imran, 52). Nama muslimanima više se naređuje da budemo ensarije, pomagači, kao što su to bili havarijini: "O vjernici, pomozite Allahovu vjeru (budite ensarullah), kao što su učenici (havarijini) rekli: 'Mi ćemo pomoći Allahovu vjeru (mi smo ensarullah)!' -- kad ih je Isa, sin Merjemin, upitao: 'Hoćete li me pomoći Allaha radi?'" (Es-Saff, 14)

Muhadžiri su također ensarije

Kada čujemo ili pročitamo termin "ensarije", odmah nam naumpadnu stanovnici Medine. Međutim, muhadžiri, stanovnici Meke, također su ensarije ne umanjujući vrijednost i zalaganje stanovnika Medine, ensarija. Ashabi su pomagali Allahovog Poslanika i vjeru islam trinaest godina koliko je on boravio u Meki. Nezaboravna je uloga Ebu Bekra, Hatidže, Erkama b. Ebu Erkama, Hamze i ostalih muhadžira. Ukba b. Ebu Muajt prišao je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, dok je klanjao pored Kabe i omotao je oko Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, vrata platno i vrlo jako stegnuo. Tada je došao Ebu Bekr, uzeo ga za ramena i odgurnuo od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: "Zar da ubijete čovjeka zato što govori: 'Gospodar moj je Allah!'" (Gafir, 28). (Buhari) Iz riječi Ebu Bekra, Allah bio njime zadovoljan, uviđa se njegovo poznavanje ensarije iz faraonove porodice, jer je citirao ustvari riječi ensarije koji se spominje u navedenom ajetu. Ebu Talib, Poslanikov amidža i idolopoklonik, pomogao je Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Islam u duhu svoje pravednosti djelimično ga je izuzeo iz zabranjenog šefata, zauzimanja za nevjernike na Sudnjem danu. Abbas b. Abdulmuttalib, Poslanikov amidža i brat Ebu Taliba, upitao je Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Allahov Poslaniče, jesi li čime pomogao Ebu Talibu? On te je branio, pazio i srdio se na druge zbog tebe!" "Da, on je u plićaku Džehennema, a da nije bilo mene, bio bi u najvećim dubinama Džehennema", odgovori on. (Buhari)

Ensarije, stanovnici Medine

Ensarije, stanovnici Medine, predstavljaju ustvari sinonim za pomagače i pomaganje u islamu. Oni su Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pružili utočište u vremenu kada je to značilo objavu rata svim Arapima. Dali su mu dvije prisege na vjernost, a same tačke prisege bile su teške i zahtjevne. Tražilo se od njih da štite Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kao što štite svoje živote i imetke, i živote svojih supruga i djece. Ensarije, Allah bio njima zadovoljan, na najbolji su način opravdali svoju podršku Poslaniku, zalažući na tom putu i svoje živote i svoje imetke. Mnogo je primjera ensarijskog pomaganja islama u poslaničkom, medinskom periodu. A, možda najbolje njihovo stanje ocrtavaju riječi plemenitog ashaba, ensarije Sa'da b. Muaza pred Bitku na Bedru: "Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša! Kada bi nam naredio da uđemo u more (radi borbe), učinili bismo to. I kada bi nam naredio da idemo do najudaljenijih mjesta, uradili bismo to..." (Muslim) A, dovoljne su ensarijama kao vid nagrade poslaničke riječi: "Kada bi svi ljudi išli dolinom, a ensarije planinskim putem, ja bih išao dolinom ensarija ili planinskim putem ensarija." (Buhari)

Raznolikost služenja vjeri

Mnogobrojni su i različiti načina širenja i pomaganja Allahove vjere. Svaki musliman i muslimanka može naći način koji odgovara njihovim mogućnostima i znanju. Ne smije se hizmet Allahove vjere svesti na vjersku edukaciju i aktivnosti. Pojednici mogu biti ensarije svojim imetkom, vremenom, zalaganjem, trudom ili znanjem o tehnologiji, administraciji, marketingu, organizaciji i slično. Koliko se truda i vremena uloži u organizaciju jednog seminara i slično? Trud ensarija, aktivista ili volontera u većini slučajeva je nevidljiv i neprimjetan, ali je on veoma važan i nerazdvojan od same aktivnosti. Neki pravni mezhebi ili pravci zaživjeli su i opstali zahvaljujući, nakon Allaha, učenicima koji su vrijedno radili na njihovoj promociji. A, s druge strane, neki mezhebi, uprkos svojoj veličini i značaju, u potpunosti su izumrli, jer nisu promovisani. Poznati pjesnik i ashab Hassan b. Sabit, Allah njime bio zadovoljan, pomogao je Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, svojim pjesništvom. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je da njegovo pjesništvo Kurejšijama pada teže od samih strijela.

Nagrada za ensarije

Obilata nagrada obećana je ensarijama, onima koji pomažu Allahovu vjeru. Nemoguće je u jednom članku sve to spomenuti. Uzvišeni Allah obećao je onom koji pomogne Njega, Njegovu vjeru i Poslanika da će ga On, Svemogući Allah, pomoći i učvrstiti njegova stopala: "O vjernici, ako Allaha pomognete, i On će vama pomoći i korake vaše učvrstiti" (Muhammed, 7). U komentaru ovog ajeta mufesiri navode: "Allah će vas pomoći protiv vaših neprijatelja i učvrstit će vaše noge u borbi." (Tefsiru El-Mujesser) "Ukoliko pomognu Allahovu vjeru, Allah će ih pomoći i učvrstiti njihova stopala. Učvrstit će njihova srca saburom, strpljenjem, smirenošću i postojanošću. Također, svim tim učvrstit će njihova tijela i pomoći će ih protiv njihovih neprijatelja. To je obećanje Plemenitog Allaha, Koji je iskren u Svom obećanju: onaj koji riječima ili djelima pomogne Njega, Njegovu vjeru, takvome će pomoći njegov Gospodar i olakšat će mu uzroke pobjede, kao što je postojanost i drugo." (Tefsiru Sa'di) Uzvišeni Allah rekao je: "**... zato će oni koji u njega (Poslanika) budu vjerovali, koji ga budu podržavali i pomagali i svjetlo po njemu poslano slijedili -- postići ono što budu željeli" (El-A'raf, 157). "Postići ono što budu željeli",* odnosno oni su uspjeli, postigli su svako dobro dunjaluka i ahireta i spasili se svakog zla. Jer, oni su došli sa najvećim povodom uspjeha. A, gubitnici su oni koji u njega ne budu vjerovali, koji ga ne budu podržavali i pomagali i koji ne budu svjetlo po njemu poslano slijedili." (Tefsiru Sa'di*)