Menu

"Gdje je Allah" - Vehabijska zabluda ili vjerovanje pravih muslimana (Odgovor na laži i potvore Samija Džeke)

Tema AkidaČitanje 0 minuta
Zahvala pripada Uzvišenom Allahu onako kako Mu dolikuje da hvaljen bude, On je taj koji posjeduje najuzvišenija svojstva i najljepša imena i niko mu ravan nije. Salavat i Selam donosimo na Allahovog miljenika i odabranika Muhammeda, koji je opisao svoga Gospodara najboljim opisima i najveličanstvenim atributima, na njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe.