Menu

Hadisi koji počinju riječima “najbolje” ili “vaši najbolji” (drugi dio)

Pripremio Halil Makić, prof.
Tema HadisČitanje 13 minuta

Pred nama je drugi dio od osamdeset vjerodostojnih hadisa koji počinju riječima “najbolje” ili “vaši najbolji” (خير و خياركم), a koji su preuzeti iz djela Sahihul-Džamius-sagir ve zijadetuhu, šejha Nasiruddina Albanija, rahimehullah, koje je, zapravo, obrada djela El-Džamius-sagir imama Dželaluddina es-Sujutija, rahimehullah, i u kojem je šejh Albani razdvojio vjerodostojne od nevjerodostojnih hadisa. Tako su, na temelju toga, nastala dva njegova djela: Sahihul-Džamius-sagir ve zijadetuhu i Daiful-Džamius-sagir ve zijadetuhu. Dakle, ocjena ovih hadisa je šejha Albanija. Kako u prvom dijelu tako i u ovom, nekoliko hadisa se ponavlja više puta i, zbog raznovrsnosti verzija, nisam ih izostavio, već sam ih, kako se i navode u djelu, sve uvrstio.


• Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolja žena je ona koja, kada je muž pogleda, razveseli ga, kada joj naredi, posluša ga, i sa svojim tijelom i imetkom ne čini ništa što on prezire.” (Hadis je sahih, a bilježe ga Ahmed, Hakim i Nesai.)

• Abdullah b. Selam, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolja žena je ona koja, kada je pogledaš, obraduje te, kada joj narediš, posluša te, i koja pazi na svoj moral i suprugov imetak kada je on odsutan.” (Hadis je sahih, a bilježi ga Taberani.)

• Ukba b. Amir, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji brak je onaj čiji je mehr bio najmanji.” (Hadis je sahih, a bilježi ga Ebu Davud.)

• Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolja od svih generacija jeste moja generacija, a zatim ona generacija nakon nje, pa onda ona nakon nje. Zatim će nakon njih doći narod koji će svjedočiti i prije nego što se to od njih bude tražilo, narod koji će posezati za zavjetima, ali ih neće izvršavati i koji će varati i u koje se neće moći imati povjerenja, i narod u kojem će biti raširena gojaznost.” (Hadis je sahih, a bilježi ga Ebu Davud)

• Ibn Abbas, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji stanovnici istoka su pripadnici plemena Abdulkajs.” (Hadis je sahih, a bilježi ga Taberani.)

Abdulkajs je poznato arapsko pleme istočno od Medine, čiji su pripadnici, čim su se upoznali islamom, odmah prešli na islam, dok su se drugi ljudi dvoumili.

• Burejda, Enes i Ebu Seid, radijallahu anhum, prenose da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolja od vaših datula jeste burnijska datula (jedna vrsta medinske datule): ona uklanja bolest, a u njoj bolesti nema.” (Hadis je sahih, a bilježe ga Bejheki, Šuabul-iman, Taberani, El-Evsat, i drugi.)

• Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolja vaša odjeća je odjeća bijele boje. Neka je oblače vaši živi i u nju umotavajte svoje umrle.” (Hadis je sahih, a bilježi ga Darekutni, El-Efrad.)

• Ibn Abbas, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolja vaša odjeća je odjeća bijele boje. U nju umotavajte (kefini) svoje umrle i neka je oblače vaši živi. I najbolja vaša surma je el-ismed: ona potiče rast dlaka i izoštrava pogled.” (Hadis je sahih, a bilježe ga Ibn Madža, Taberani i Hakim.)

• Džabir, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolje ensarijsko pleme je Benu Nedždžar.” (Hadis je sahih, a bilježi ga Tirmizi.)

• Džabir, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolje ensarijsko pleme je Benu Abdulešhel.” (Hadis je sahih a bilježi ga Tirmizi.)

• Sa’d, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Pobožnost (savjesnost – el-vereu) je najbolja osobina u vašem pridržavanju vjere.” (Hadis je sahih, a bilježi ga Ebu Šejh, Es-Sevab.)

• Mihdžen b. Edra, Imran b. Husajn i Enes, radijallahu anhum, prenose da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:Najbolje u vašem pridržavanju vjere je ono što je najlakše.(Hadis je sahih, a bilježe ga Ahmed, Buhari, Edebul-mufred, i Taberani, El-Kebir.)

• Ebu Hurejra, Ebu Umama i Ibn Abbas, radijallahu anhum, prenose da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji safovi muškaraca jesu oni prvi, a najgori su oni zadnji. Najbolji safovi žena jesu oni zadnji, a najgori oni prvi.” (Muslim)

• Ummu Selema, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji namaz za žene jeste onaj koji obave u svojim kućama.” (Hadis je sahih, a bilježi ga Taberani.)

• Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji od vas u islamu jesu oni koji imaju najljepši ahlak, kad se pouče vjeri.” (Hadis je sahih, a bilježi ga Buhari, Edebul-mufred.)

• Irbad, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji od vas jesu oni koji najbolje sude.” (Hadis je sahih, a bilježi ga Nesai.)

• Aiša, Ibn Abbas i Muavija, radijallahu anhum, prenose da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji od vas jesu oni koji su najbolji prema svojoj porodici (ženi), a ja sam najbolji prema svojoj porodici.” (Hadis je sahih, a bilježe ga Taberani, Tirmizi i Ibn Madža.)

• Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji od vas, nakon mene, jesu oni koji su najbolji prema svojoj porodici.” (Hadis je hasen, a bilježi ga imam Hakim.)

• Ibn Abbas, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji od vas jesu oni koji su najbolji prema svojim ženama.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Hakim.)

• Imran b. Husajn, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolje je moje pokoljenje (ashabi), zatim oni koji dolaze poslije njih, a onda oni poslije njih. Zatim će nakon njih doći narod koji će svjedočiti i prije nego što se to od njih bude tražilo, narod koji će posezati za zavjetima, ali ih neće izvršavati i koji će varati i u koje se neće moći imati povjerenja, i narod u kojem će biti raširena gojaznost.” (Buhari i Muslim)

• Suhejb, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji od vas jesu oni koji hrane gladne i uzvraćaju na selam.” (Hadis je sahih, a bilježe ga Ebu Ja’la i Hakim.)

• Alija i Osman, radijallahu anhuma, prenose da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji od vas jesu oni koji izučavaju Kur’an i druge njemu podučavaju.” (Buhari)

• Enes i Ebu Hurejra, radijallahu anhuma, prenose da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji među vama jeste onaj od koga se očekuje dobro, a ljudi su sigurni od njegovog zla. A najgori među vama jeste onaj od koga se ne očekuje dobro, niti su ljudi sigurni od njegovog zla.” (Hadis je sahih, a bilježe ga Ebu Ja’la, Ahmed i Tirmizi.)

• Usama b. Šerik, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolje što je ljudima dato jeste lijep ahlak.” (Hadis je sahih, a bilježe ga Ebu Ja’la, Ahmed, Ibn Madža i Hakim.)

• Ibn Abbas, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolja voda koja postoji na površini Zemlje jeste Zemzem: u njoj je hrana za gladnog i lijek za bolesnog. A najgora voda na površini Zemlje jeste voda doline Berhut, pokraj Hadramevta, koja je poput nogu skakavaca (gmizavaca): ujutro se prelijeva, a navečer na izvoru ne ostane nimalo vlažnosti (kao trag da je tu bila voda).” (Historičari navode da je Berhut jedan duboki bunar pored Hadramevta u Jemenu do čijeg se dna ne može stići. Hadis je sahih, a bilježi ga Taberani.)

• Semura, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolje čime se liječite jeste hidžama.” (Hadis je sahih, a bilježe ga Taberani, Ahmed i Hakim.)

• Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolje čime se liječite jeste hidžama i morska aloja. I nemojte patiti svoju djecu istiskivanjem zagnojene bubuljice na nepcu.” (Hadis je sahih, a bilježe ga Taberani, Ahmed i Hakim.)

• Džabir, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolja mjesta radi čije se posjete može krenuti na putovanje jesu ova moja džamija i Bejtul-Atik (Kaba).” (Hadis je sahih, a bilježe ga Ahmed, Ebu Ja’la i Ibn Hibban.)

• Ebu Katada, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolje što čovjek može ostaviti iza sebe jeste troje: dobro dijete, koje za njega Allahu upućuje dovu, trajna sadaka, koja se koristi, a njemu dospijeva nagrada, i znanje koje drugima koristi nakon njegove smrti.” (Hadis je hasen, a bilježe ga Ibn Madža i Ibn Hibban.)

• Ummu Selema, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolje džamije za žene jesu njihove kuće.” (Hadis je sahih, a bilježe ga Ahmed i Bejheki, Sunen.)

• Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolje žene svijeta su četiri: Merjem bint Imran, Hatidža bint Huvejlid, Fatima bint Muhammed i Asija, faraonova žena.” (Hadis je sahih, a bilježe ga Ahmed i Bejheki, Šuabul-iman.)

• Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolje žene koje su ikada jahale deve jesu čestite žene Kurejševića, one su najsažaljivije prema djetetu dok je malo i najbolje čuvaju svom mužu ono što je njegovo.” (Buhari i Muslim)

• Ebu Uzejna el-Sadefi i Selman b. Jesar, radijallahu anhuma, u mursel predanju, prenose da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolje vaše žene jesu one koje rađaju, koje vole svoje muževe, koje tješe (svoje muževe) i koje su im pokorne, kada se boje Allaha. A najgore vaše žene jesu one koje se nagizdano (raskalašeno) nose i koje se zavodljivo (nadmeno) kreću. Rijetko koja od njih će ući u Džennet kao što je rijedak gavran bijelih nogu.” (Hadis je sahih, a bilježi ga Bejheki, Sunen.)

• Alija, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolja od žena (tadašnjeg ummeta) jeste Merjem bint Imran, a najbolja od žena (ovog ummeta) jeste Hatidža bint Huvejlid.” (Buhari i Muslim)

• Ibn Abbas i Ibn Mesud, radijallahu anhum, prenose da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji dani u kojima radite hidžamu su sedamnaesti, devetnaesti i dvadeset prvi dan. I nisam prošao ni pored jedne skupine meleka u noći kada sam uzdignut, a da mi nisu rekli: ‘Drži se hidžame, o Muhammede!’” (Hadis je hasen, a bilježe ga Ahmed i Hakim.)

• Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji dan u kojem sunce grane jeste petak. Tog dana stvoren je Adem, alejhis-selam, tog je dana uveden u Džennet i tog je dana izveden iz Dženneta, i Sudnji dan neće nastupiti osim u petak.” (Muslim)

• Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji dan u kojem se sunce rađa jeste petak. U njemu je stvoren Adem, u njemu je izveden iz Dženneta, u njemu mu je primljeno pokajanje, i u petak će nastupiti Kijametski dan. Nema nijednog živog bića koje svakog petka od zore do izlaska sunca ne očekuje Kijametski dan, strahujući od njega, osim ljudi i džina. U njemu se nalazi trenutak u kojem nijedan musliman neće, klanjajući, nešto zatražiti od Allaha a da mu to neće biti dato.” (Hadis je sahih, a bilježe ga Ahmed, Ibn Hibban, Malik, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai i Hakim.)

• Muavija, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Činjenje dobra uobičajeno je (za vjernika), a zlo je neuobičajeno, nestalno stanje za njega. A kome Allah želi dobro, poduči ga razumijevanju vjere.” (Hadis je sahih, a bilježi ga Ibn Madža.)

• Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dobro je zavezano u grivama konja sve do Sudnjeg dana, a onaj koji troši svoj imetak na konje poput je onoga koji je ispružio svoj dlan s nafakom (sadakom), ali je ne uzima.” (Hadis je hasen, a bilježi ga Taberani, El-Evsat.)