Menu

Humanitarni kutak - broj 76

Tema Ostale temeČitanje 5 minuta
Vrijednost udjeljivanja; Humanitarna organizacija “Rahmet”; Udruženje “Serhat”;

Vrijednost udjeljivanja

U hadisi-kudsijju koji prenosi Ebu Hurejra, radijallahu anhu, Uzvišeni Allah kaže: “O sine Ademov! Udijeli, pa ću i Ja tebi udijeliti!” (Buhari) U ovom hadisu Allah obećava da će nadoknaditi onome ko udijeli i pošto nije određeno udjeljivanje u tačno određene svrhe, tada ono obuhvata sve vrste dobra. 

Uzvišeni Allah kaže: “Što god vi udijelite, On će to nadoknaditi, On najbolje opskrbljuje” (Saba, 39); “...a za dobro koje učinite Allah sigurno zna” (El-Bekara, 215); “Imetak koji udijelite drugima u vašu je korist, ono što udijelite drugima neka bude samo Allahu za ljubav – a ono što od imetka udijelite drugima nadoknadit će vam se potpuno, neće vam biti učinjeno krivo!” (El-Bekara, 272)

Ibn Mesud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao: “Kome je od vas imetak njegovog nasljednika draži od vlastitog imetka?” Prisutni ashabi odgovoriše: “Allahov Poslaniče, svakome od nas najdraži je njegov imetak.” Na to Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Čovjekov je imetak onaj koji potroši i podijeli, a nasljednikov je onaj koji iza sebe ostavi.” (Buhari)

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “U svakome danu u kojem ljudi osvanu spuste se dva meleka koja mole. Prvi moli: ‘Allahu, nadoknadi onome ko troši i udjeljuje!’, a drugi kaže: ‘Allahu, daj propast onome ko škrtari!’” (Buhari) 

Ibn Hadžer, rahimehullah, u komentaru spomenutog hadisa kaže: “Dova meleka za propast podrazumijeva ili propast imetka ili propast vlasnika imetka.”

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Sadaka neće umanjiti imetak, a čovjeku koji oprosti drugome, Allah će povećati ponos, i niko neće biti skroman radi Allaha a da ga Allah neće uzdići (na viši stepen).” (Muslim) 

Humanitarna organizacija “Rahmet”

Humanitarna organizacija “Rahmet”, koja djeluje u sklopu džemata “Hidžra” u Holandiji, aktivno pomaže najugroženije: siromahe, jetime (djeca bez roditelja), bolesne, samohrane majke, invalide itd. Ova dobrotvorna organizacija nije ograničila svoje djelovanje samo na jednu sredinu, već na područje cijelog Balkana. Istovremeno sarađuje sa lokalnim hunamitarnim organizacijama koje su prepoznatljive u narodu i koje su svojim radom pokazale da su od povjerenja. Preko ove humanitarne organizacije možete uplatiti zekat tokom cijele godine, sadekatul-fitr u mjesecu ramazanu i kurbane u periodu hadža. Projekti/akcije koje su trenutno u toku i za koje “Rahmet” traži vašu podršku:

● sadaka (individualne akcije jednokratne pomoći najugroženijim)

● stipendiranje (školovanje) jetima

● davetski fond (pomaganje organizovanja javnih tribina i predavanja, škola Kur’ana, info-štandovi, podjela knjiga i davetskog materijala itd.).

Sve svoje donacije možete uplatiti putem bankovnog računa: Stichting Hidzra, IBAN: NL91ABNA0565432486, SWIFT/BIC: ABNANL2A, uz naznaku projekta ili akcije koju želite donirati. Kontant e-mail: [email protected]

Udruženje “Serhat”

Udruženje “Serhat” iz Bosanske Krupe svoje aktivnosti prvenstveno bazira na humanitarnom radu. Djeluju pod sloganom “Da’va je cilj, a humanitarne aktivnosti su sredstvo”. Osnovni princip realizacije jeste da se pronađu oni koji su u teškoj situaciji, da se s njima razgovara, prije svega pruži bratska moralna podrška, pa zatim uruči poklon i pomoć.

Jedan od bitnijih principa djelovanja udruženja jest uspostavljanje što bolje saradnje na lokalnom nivou sa drugim udruženjima građana kao i Islamskom zajednicom. Za sada su uspostavljeni dobri odnosi sa džematom Krupa Centar, te udruženjem “Vatan” (pridružena članica AKOS-a). Udruženje “Serhat” trudi se da svojim djelovanjem ne dovedu do narušavanja bratskog odnosa među muslimanima, istovremeno podstičući na što veću saradnju i zajedničko djelovanje.

Svi do sada realizirani humanitarni projekti bili su u vidu:

● prehrambeni paketi u vrijednosti od 50 KM,

● realizacija podjele sadekatul-fitra u saradnji sa džematom Krajina,

● realizacija podjele zekata za područje Unsko-sanskog kantona,

● realizacija kupovine jedne koze i jedne krave dvjema ugroženim porodicama u suradnji sa HU “Dirhem”,

● realizacija raznih ramazanskih aktivnosti: podjela letaka i brošura o vrijednosti ramazana, postavljanje džambo plakata o ramazanu u centru grada, organiziranje zajedničkih iftara, islamskih predavanja i mnoge druge aktivnosti.

Zadnja akcija koju je udruženja “Serhat” sprovelo jest akcija raspodjele 25 prehrambenih paketa na području općine Bosanska Krupa. Akcija je odrađena na utorak 3.1.2017. godine. Donator sredstava za pakete bio je gospodin Hazim Oraščanin iz Austrije koji je lično učestvovao u akciji raspodjele paketa. Ovom prilikom želimo se zahvaliti gospodinu Hazimu te ostalim našim sugrađanima koji su pomogli u ovoj akciji.

Ovom prilikom Udruženje “Serhat” poziva sve zainteresirane koji žele da materijalno učestvuju u ovakvim i sličnim akcijama da nam se obrate i jave na zvaničnu Facebook stranicu: www.facebook.com/udruzenje.serhat/.

Molimo Uzvišenog Allaha da vas sve obilato nagradi i da vam nadoknadi iz Svog obilja