Menu

Islam - izvor uspjeha i ponosa

Tema Ostale temeČitanje 8 minuta

Sva hvala pripada samo Allahu, Jednom i Jedinom, salavat i selam upućujem Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj porodici i njegovim ashabima.

Poštovana braćo! Uistinu su muslimani nekada nosili svjetlost upute i znanja dok je na Zemlji vladao mrak neznanja. Muslimani su postavili temelje pravde dok su ostali narodi dizali bič tiranije na svoj narod i sijali nepravdu. Muslimani su proglasili ravnopravnost u vremenu kada su ljudi obožavali svoje kraljeve i prvake, pa čak su otišli toliko daleko da su obožavali nebeska tijela. Muslimani su oživili srca vjerovanjem u Allaha, razum traženjem znanja i sve ljude učinili slobodnim i civiliziranim! Muslimani su izgradili najsavremenije gradove i civilizacije. Muslimani su bili učitelji svih stanovnika Zemlje.


Ako se vratimo u periode uspona muslimana, od prve muslimanske države u Medini, pa sve do dolaska islama na tlo Evrope u Endelus (današnju Španiju i Portugal), vidjet ćemo da su muslimani bili najnaprednija civilizacija na zemaljskoj kugli.

Muslimani su temelje svog života, ma gdje da su bili i vladali, polili čistom vjerom islamom i uzvišenim šehadetom. Islam ih nije onesposobio da budu uspješni, gradili su džamije, škole, bolnice, fakultete, centre za istraživanje,  javna kupatila itd. Obrazovanje je bilo na jednom izuzetno visokom nivou, tako da su uz vjerske nauke izučavane i svjetovne: botanika, medicina, matematika i astronomija...

Najbolje islamske bolnice bile su nekoliko vijekova ispred ovih "evropskih". Muslimanski ljekari obavljali su složene hirurške operacije, obavili su prvu operaciju pod anestezijom, obavljali operacije očiju, još tada nacrtali, objasnili kako funkcioniše krvotok, izumili preko 200 hirurških instrumenata, od kojih se zahvaljujući njima i dan-danas mnogi koriste i bez kojih ne može funkcionisati savremena medicina.

U ovom periodu muslimanski ljekari su pogotovo veliki doprinos ostavili u farmakologiji. Ne samo da su otkrili mnoge lijekove na biljnoj bazi već su i usavršili tehnike takozvane hemijske ekstrakcije koje mi danas poznajemo i koristimo, kao što su: filtracija, destilacija i kristalizacija, a uz sve to imali su na stotine lijekova u svojim apotekama.

Kada su ti civilizovani "evropski" gradovi bili zatrpani smećem, fekalijama, živjeli u prljavštini, vršili nuždu u svojim sobama ili na javnim mjestima, kada su zbog takvog ponašanja prema higijeni harale kuga i mnoge druge zarazne bolesti i kada se kupanje smatralo nečim odvratnim i lošim po zdravlje, muslimani su, nakon što su zavladali Španijom, u gradovima izgradili javna kupatila, tj. tačnije od 10 do 60 hiljada javnih kupatila, uličnu rasvjetu, popločane ulice, kanalizaciju, vodovod u svim kućama, a pored svega toga jedan jako zanimljiv podatak jeste da su iznad svojih gradova sadili cvijeće po okolnim brežuljcima, tako da, kada bi zapuhao vjetar, gradom bi se širio miris tog cvijeća. Usporedbe radi, taj "savremeni" London je popločane ulice, javnu rasvjetu i kanalizaciju dobio "samo" 800 godina nakon što su to muslimani uveli u Španiji. Kaže se da je u 15. vijeku u centru civilizacije Londonu smeće bilo bacano na ulice, koje bi zaposlenici komunalne higijene pokupili nakon nedjelju dana i tako očistili grad.

Isto zanimljiv podatak jeste da su muslimani 794. godine počeli koristiti papir u svim državnim institucijama za vođenje administracije, što nije bio slučaj sa drugima koji su to uveli 10 vijekova kasnije.

Zašto sam spomenuo ovo, braćo? Da li samo zbog toga da podijelim s vama šta su muslimani otkrili i doprinijeli čovječanstvu? Ne! Nego da prenesem i kažem da su sve ovo uspjeli izumiti i postići a da nisu ostavili islam, nego su bili ponosni pa ih je Allah uzdigao, tačnije njihov uspjeh ogleda se u tome što se nisu odvajali od islama da bi uspjeli! Iskreno su shvatili Allahovu poruku i primijenili ovaj ajet kao svoj glavni resurs snage: "Ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu, i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika" (El-Isra, 9).

Vi ćete vidjeti da danas ima mnogo muslimana doktora, inžinjera..., ali nema hajra u njima, jer misle da uspjeh i islam ne idu zajedno.

Dakle, braćo, trenutačno stanje muslimana nije dokaz protiv islama, nije dokaz protiv Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, tradicije, već je obratno -- islam je dokaz protiv muslimana. Islam i najbolja knjiga Kur'an poziva muslimane na jedinstvo, a oni se razilaze. Poziva ih da se obrazuju i stječu znanje, a oni su se udaljili od njega. Poziva ih korisnom radu bilo za dunjaluk ili ahiret, a oni spavaju i ljenčare. Poziva ih pravdi, a oni su nepravedni jedni prema drugima. Poziva ih lijepom ponašanju i moralu, a oni se prikloniše nemoralu i nekulturi. Poziva ih ekonomskom i pravednom korištenju zemaljskih resursa, a oni su nemarni prema tome i samim tim čine nepravdu i drugim ljudima i sebi.

Braćo, mi muslimani moramo shvatiti da je Allah objavio ovu vjeru, ovaj sistem, da bi olakšao nama; Njemu ovo nije potrebno. Jer, vjera je garancija da ćemo imati lijep i ugodan život na dunjaluku i, ako Bog da, vječno uživati na ahiretu. U tom smislu Uzvišeni kaže: "Allah želi da vam olakša -- a čovjek je stvoren kao nejako biće." (En-Nisa, 28)

Allah je garantovao da će ova vjera opstati. Ali, nama borba nije stavljena u obavezu da bi vjera opstala, nego da bismo mi opstali, jer vjera je naša identifikacija: "Mi, uistinu, Kur'an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti!" (El-Hidžr, 9.)

Šta znači ovo što sam sve napomenuo? Znači da je vrijeme da se vratimo islamu, vrijeme je za novi početak, za novu stranicu, stranicu napretka i, ako Bog da, novog uspjeha.

Pitanje koje postavljam prvo sebi, a onda vama, glasi: Možemo li vratiti ugled i ponos koji smo nekada imali?

Možemo, nama muslimanima ugled neće vratiti i donijeti osim isto ono što je donijelo ugled prvim generacijama muslimana, a to je vraćanje islamu i njegovom praktikovanju u potpunosti i na način kako su to oni razumjeli i radili, i da shvatimo da jedino sa islamom možemo naprijed i nikako drugačije. U tom smislu Uzvišeni: "...Allah neće izmijeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmijeni. A kad Allah hoće  jedan narod kazniti, niko to ne može spriječiti; osim Njega nema mu zaštitnika." (Er-Ra'd, 11)

I na kraju tri savjeta meni, pa onda vama!

• Iz Allahove Knjige: "A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživiti." (Taha, 124)

• Iz Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, sunneta: imam Malik u Muvveti i Hakim bilježe od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ostavio sam vam dvije stvari, nećete zalutati ako ih se budete pridržavali: to su Allahova Knjiga i moj sunnet."

• Od drugog pravednog halife Omera b. Hattaba, radijallahu anhu: "Mi smo zajednica koju je Allah uzvisio islamom, pa kada god budemo tražili ponos u nečemu mimo njega, Allah će nas poniziti."  (Hakim, El-Mustedreku ales-Sahihajn,  1/130, br. 207, 208; Ibn Ebu Šejba, El-Musannef fil-ehadisi vel-asar, 7/10,  br. 33847)

Allahu, učvrsti nas na putu islama! Učini nas od onih čije su kuće mu'minske kuće u kojima će se odgajati mu'mini, koji će se bojati samo Allaha, džellešanuhu! Pomozi našoj ugroženoj braći i sestrama ma gdje bili. Uputi našu djecu i potomke i učini ih prvacima ummeta i boljim čuvarima dina i domovine od nas i radostima naših očiju i srca na ovom i budućem svijetu! Oprosti nam grijehe, sakrij naše sramote i primi naša dobra djela! Budi nam milostiv na Sudnjem danu i počasti nas u Džennetu društvom poslanika, iskrenih, šehida i dobrih!

Hatib: Edin-ef. Murić, prof.

(Hutba je održana početkom marta 2022. godine u džamiji "Muftija Muamer Zukorlić", u Ljubinu -- Skoplju, u Sjevernoj Makedoniji.)