Menu

Islam u Brazilu

Tema Islamski atlasČitanje 8 minuta

Jedan od problema ove zajednice je nedostatak stručnog kadra. Kaže Kaled Takijud-Din, imam jedog od mesdžida u Sao Paulu: ” Iako je 120 džamija u Brazilu, imamo samo 40 imama i samo je nekoliko od njih završilo Šerijatske škole, a ostatak su samo imami u praksi.” U zemljama gdje su muslimani manjina, kao što je Brazil, ne postoji jedinstvena institucija tako da je svaka džamija neovisna u svojiim aktivnostima. U Brazilu djeluje 60 islamskih organizacija. Dok su neke od njih odjeli velikih svjetskih organizacija, većina predstavlja lokalna udruženja više fokusirana na etnički identitet što uzrokuje podijeljenost, ponekad i razdor, a svakako i izostanak zajedničkog djelovanja. Međuetnička različitost nadjačava inicijativu za ujedinjenje tako da ne postoji jedno tijelo koje predstavlja Islam u Brazilu, a da je priznato od svih muslimana. Nakon 11. septembra mnogi Brazilci žele se upoznati s Islamom i osnovama njegovog učenja.


Brazil je zemlja Južne Amerike poznata po bujnoj flori, egzotičnom cvijeću i voću, i nezaobilaznoj Minas kafi. Dobila je ime po veoma rasprostranjenom lokalnom drvetu brazil koje su kolonijalisti koristili za dobijanje crvene tinte. Do 1960. godine glavni grad Brazila bio je Rio de Žaneiro,a potom je počasna titula prestonice predata Braziliji, međutim Rio de Žaneiro nikada nije prestao da bude duhovno središte svoje zemlje. Žila kucavica Brazila je rijeka Amazon. Duga oko 6400 km jedna je od najdužih rijeka na svijetu, a zbog svoje širine, koja na nekim mjestima doseže 11 km u sušnim razdobljima, zovu je Rio - mar (Rijeka-more), a kada se izlije, dosegne širinu dvostruko veću od širine Jadrana. Na ušću ove rijeke nalazi se otok Marajo veličine Danske. Istočni dio zemlje zapljuskuju talasi Atlanskog okeana. Brazil je peta zemlja u svijetu po veličini i broju stanovnika. Na površini od 8.514.876 km² živi približno 188 miliona stanovnika. Ova zemlja je već stoljećima sinonim za kafu, jer proizvodi oko četvrtinu ukupne količine kafe u svijetu, pa je to najznačajniji izvozni proizvod ove zemlje. Na svjetskom tržištu naročito su poznate vrste brazilske kafe: minas, santos, parana, rio itd... Autohtoni Brazilci čine oko 80% ukupne populacije. Preostalo stanovništvo obuhvata čak 295 različitih etničkih zajednica od kojih su najbrojnije i najuticajnije zajednice Portugalaca i Nijemaca. 73.6% stanovništva Brazila je katoličke vjeroispovijesti i ovo je zemlja sa najvećim brojem katolika na svijetu, a 7.4% stanovništve se smatra ateistima. Teško je utvrditi tačan broj muslimana u Brazilu jer se veliki dio na zvaničnim popisima stanovništava izjašnjava kao “neopredijeljen”. Prema popisu stanovništva iz 2000. godine u Brazilu živi 27.239 muslimana dok lideri muslimanskih zajednica Brazila procjenjuju da u ovoj državi živi između 700.000 i milion muslimana (Wikipedia). Bježeći pred Španskom inkvizicijom brojni muslimani uspjeli su se domoći kopna Latinske Amerike iako im je zvanično bio zabranjen pristup brodovima koji su plovili ka “Novom Svijetu”. Evropska kultura i vladavina zajedno sa rimokatoličkom crkvom su se nametnule na novom kontinentu i postale glavna ekonomska i politička sila kao i zvanična religija ove oblasti. Njihov stav spram islama i muslimana je uvijek isti bez obzira na mjesto i vrijeme pa je status muslimana u Novom svijetu predstavljao produženu ruku Španske inkvizicije. Pola stoljeća kasnije veliki broj Afričkih robova stiže na tlo Latinske Amerike posebno Brazila u koji je dopremljeno oko 37% Afričkih robova. Veliki broj njih bili su islamske vjeroispovjesti. Podređen položaj, naporan i neizvjestan život nisu poljuljali vjeru u ovim ljudima. Godine 1835. skupima Males robova, kako su Barazilci nazivali Afričke robove muslimane, boreći se za bolji položaj bila je nosilac najvećeg ustanka robova na tlu Amerike. Krajem devetnaestog i tokom dvadesetog stoljeća Brazil je privukao više od 5 miliona emigranata. Veliki udio činili su muslimani Sirije, Libana ali i ostalih zemalja Bliskog istoka. Proces iseljavanja je naročito intenziviran okupaciom Palestine. Današnji muslimani Brazila uglavnom su potomci ove skupine. Bilo da u Brazilu živi 27.239 ili milion ove brojke se ne odražavaju na sliku današnjice islama i muslimana ove zemlje. Broj onih koji se trude svoj život uskladiti s principima islama je daleko manji. Snažan uticaj lokalne kulture doveo je do skoro potpune asimilacije i gubitka vjerskog identiteta muslimanskih doseljenika. Kroz nekoliko generacija zaboravljeno je porijeklo, izmjenjeni su principi i vrijednosti. Tek posljednjih godina primjetno je buđenje davno uspavane svijesti. Prvi mesdžid izgrađen je 1929. Godine, a trenutno u Brazilu postoji više od 120 mesdžida. Najveći broj ih se nalazi u Sao Paulu. U ovom područiju skoncentrisan je najveći dio muslimana Brazila, oko 40%.

Postepeno i vidno širenje islama

Jedan od problema ove zajednice je nedostatak stručnog kadra. Kaže Kaled Takijud-Din, imam jedog od mesdžida u Sao Paulu: ” Iako je 120 džamija u Brazilu, imamo samo 40 imama i samo je nekoliko od njih završilo Šerijatske škole, a ostatak su samo imami u praksi” (islamonline). U zemljama gdje su muslimani manjina, kao što je Brazil, ne postoji jedinstvena institucija tako da je svaka džamija neovisna u svojim aktivnostima. U Brazilu dijeluje 60 islamskih organizacija. Dok su neke od njih odjeli velikih svjetskih organizacija, većina predstavlja lokalna udruženja više fokusirana na etnički identitet što uzrokuje podijeljenost, ponekad i razdor, a svakako izostanak zajedničkog djelovanja. Međuetnička različitost nadjačava inicijativu za ujedinjenje tako da ne postoji jedno tijelo koje predstavlja Islam u Brazilu, a da je priznato od svih muslimana. Nakon 11. septembra mnogi Brazilci žele se upoznati s Islamom i osnovama njegovog učenja. Usljed pasivnosti muslimana i sve većeg interesovanja nemuslimana posljednjih godina neke od islamskih organizacija svoje aktivnosti više su usmjerile ka propagiranju islama među nemuslimanskim stanovništvom Brazila. U samo nekoliko godina, Allahovom voljom, vidljivi su tragovi njihovog rada. Prve prepreke s kojom se susreću oni koji žele upoznati Islam je nedostatak adekvatne literature na portugalskom jeziku. I pored dva ranije objavljena prijevoda značenja Kurana 2005. godine objavljena je treća, znatno preciznija verzija prijevoda. Radi se na prevođenju knjiga iz oblasti islamskog vjerovaja i sire Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako bi se čitaocima olakšala spoznaja osnova vjere. Zbog specifičnosti kulture ovog podneblja i njegove različitosti naspram islamske kulture i običaja pokrenuti su projekti pisanja knjiga, brošura i promotivnih letaka. S ciljem obezbjeđivanja adekvatnog kadra stipendiraju se studenti za studije u nekim od arapskih zemalja. Danas muslimani Brazila već dočekuju prve generacije svršenika islamskih fakulteta. (Islam in Brazil or the Islam of Brazil - Vitória Peres de Oliveira, Rio de Janeiro 2006) Putevi i metode kojima se može pomoći ova vjera su neograničeni. Zasigurno najdjelotvornija metoda je učenje i rad po naučenom. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Najbolji u džahilijjetu su najbolji u Islamu ako se poduče vjeri!” (Buhari i Muslim) Islam u Brazilu je u periodu spore ali kontinuirane transformacije. Veze koje su izgrađene na naciji i porijeklu, pripadnosti nekom plemenu i porodici, ili radi dunjalučkih interesa su slabe i prolazne. I svaka veza između muslimana mimo pravog islamskog bratstva brzo bude raskinuta. Samo islamsko bratstvo je trajna veza koja garantuje jedinstvo. Allahovim određenjem muslimani Brazila kao alternativu svojih ranijih veza vide u islamskom bratstvu. Kaže Allah, dželle ve ‘ala: "Da si ti potrošio sve ono što na Zemlji postoji ti ne bi sjedinio srca njihova, ali ih je Allah sjedinio, On je zaista silan i mudar."(Prijevod značenja El-Enfal, 63.) Allah neće ostaviti u zabludi one koji iskreno traže uputu. Onaj ko spozna istinu osjetiće slast imana, sreću na dunjaluku i ahiretu, osjetiće želju da se muslimanima povrati snaga i ponos koje su izgubili. Kaže Allah, subhanehu ve te’ala: "Potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti, a nemojte se potpomagati u grijehu i neprijateljstvu." (Prijevod značenja El-Maide, 2.)