Menu

Islamski principi: pravda, dobročinstvo i održavanje rodbinskih veza

Tema Ostale temeČitanje 9 minuta

Zahvala Allahu, Njega hvalimo i od Njega pomoć i oprost tražimo. Njemu se utječemo od zla naših prohtjeva i loših djela. Koga Allah uputi, on je na pravom putu, a koga u zabludi ostavi, nema mu upute. Svjedočimo da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji sudruga nema, i svjedočimo da je Muhammed, Njegov rob i poslanik, koga posla sa istinom, da nas obraduje, opomene i put nam osvijetli. Neka su salavat i selam na njega, časnu mu porodicu, vrle drugove ashabe i sve sljedbenike do Sudnjega dana.

Uzvišeni Allah podario nam je Uputu kako bismo postigli sreću i uspjeh na ovom i budućem svijetu, propisujući nam osnove i principe kojih se trebamo pridržavati na tom putu. Kada govorimo o principima islama (davabit), oni se ogledaju u onome što se odnosi na sve ljude podjednako i u svakoj situaciji. Islamski principi nisu uvjetovani pripadnošću islamu, kao što su osnove islama ili imana, već reguliraju život ljudi uopćeno. Ono što je još važnije napomenuti jeste i to da islamski principi daju spoljašnju sliku islama koju vide oni koji ne pripadaju islamu ili ga ne prakticiraju, i da od primjene ovih principa u životu muslimana zavisi odnos i mišljenje ljudi prema islamu, posebno onih koji ne znaju njegove unutarnje vjerske propise.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike