Menu

Istinska pozadina šiitske revolucije u Bahreinu

Tema Ummet danasČitanje 1 minut
Šiitske namjere u Bahreinu usmjerene su u pravcu rušenja sunnijske vlade u Bahreinu i postavljanja šiitske vlade koja će služiti njihovim interesima u tom području, a naročito ugrožavanjem saudijskih vitalnih interesa koji se nalaze na nekoliko desetina kilometara, kao i osnivanje šiitske države koja će biti polazna tačka za dalja ostvarivanja iranskih interesa u državama na području Arapskog zaljeva, kao što su Kuvajt, Saudija, Katar, Emirati i Oman. Vrlo je važno napomenuti da zadnji događaji u Bahreinu nisu jedini, već su im prethodili drugi događaji nakon Iranske revolucije 1978. godine koji su imali isti cilj – uspostavljanje šiitske vlade. U cilju ostvarenja svojih namjera, Iran je mobilizirao sve moguće vjerske, ekonomske, medijske i druge potencijale kako unutar Bahreina tako i van njega.