Itikaf

Tema FikhČitanje 7 minuta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Neka je zahvala Uzvišenom Allahu Gospodaru svjetova i neka su salavat i selam na poslanika Muhammeda, njegovu porodicu i na sve njegove ashabe!

Termin “itikaf” je arapska riječ koja ima svoje jezičko i pravno islamsko terminološko značenje. Itikaf u jezičkom kontekstu znači: posvetiti se nečemu i boraviti kod toga čemu se posvetilo. Uzvišeni Allah kaže: ...koji se posvećuju svojim kipovima i borave kod njih...” (El-A’raf, 137); “Kakvi su ovo kumiri kojima ste se vi posvetili?” (El-Enbija, 52).


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike
Tekst Itikaf je objavljen u broju 89, 15. mart 2019. Permalink

Još tekstova na temu Fikh