Menu

Jubilarnih 50 brojeva El-Asra

Tema Ummet danasČitanje 2 minute
Zahvaljujući Uzvišenom Allahu, broj 50 (septembar/oktobar) islamskog časopisa El-Asr ugledat će, inšallah, svjetlo dana. Od prvog broja El-Asra, koji je izašao 1. 11. 2003. godine, pa sve do ovog jubilarnog 50. broja, proteklo je vrijeme ispunjeno mnoštvom truda i rada kako bi se bilten El-Asr preobrazio u islamski dvomjesečni časopis. Povodeći se za riječima našeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ''Onaj ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan ni Allahu!'' (bilježi Tirmizi, hadis je vjerodostojan, vidjeti: Sahihu Tirmizi od Albanija), želim se prvenstveno zahvaliti, poslije zahvale Allahu, braći u džematu Hidžra koji su se nesebično založili i posvetili pozivanju u Allahovu vjeru islam kroz različite da'vetske aktivnosti od koji su najvažnije izdavanje islamskih knjiga, islamski časopis El-Asr, naučni seminari i drugo. Vrijednost tih da'vetskih aktivnosti utoliko je veća ukoliko znamo da su utemeljene na principu iskrenog djelovanja u ime Allaha, a čak i ako se nešto i zaradi prilikom realizacije ovih projekata, ponovno se vraća u nove da'vetske aktivnosti. Također, naša braća iz džemata Hidžra u mnogim situacijama doniraju dodatna sredstva i za druge da'vetske aktivnosti, kada to situacija zahtijeva. Isto tako, želio bih se zahvaliti svojim šejhovima, daijama – dopisnicima El-Asra, šerijatskom savjetu časopisa na njihovom neumornom radu isključivo radi Allaha, bez nadoknade, i na njihovim vrijednim savjetima i prijedlozima. Zahvalio bih se i braći u redakciji El-Asra koji su ''nevidljivi'', iza zastora, što im neće, ako Bog da, smetati kod Allaha, jer je njihov rad i zalaganje kod Nega subhanehu ve te'ala , inšallah, poznato i vrednovano. Isto tako, zahvalio bih se braći koja neumorno rade na distribuciji El-Asra diljem Bosne, Sandžaka i dijaspore. Redakcija El-Asra nije u mogućnosti da im to u potpunosti materijalno nadoknadi, stoga molim Uzvišenog Allaha da im ukabuli njihov rad, jer mi znamo da oni troše svoje vrijeme i materijalna sredstva, a zasigurno najbolja nagrada je kod Uzvišenog Allaha. Također bih se zahvalio našim vjernim čitaocima koji su nam ukazali povjerenje i koji prate ovaj islamski projekat.