Menu

Jubilarnih 50 brojeva El-Asra

Tema Ummet danasČitanje 10 minuta
Zahvaljujući Uzvišenom Allahu, broj 50 (septembar/oktobar) islamskog časopisa El-Asr ugledat će, inšallah, svjetlo dana. Od prvog broja El-Asra, koji je izašao 1. 11. 2003. godine, pa sve do ovog jubilarnog 50. broja, proteklo je vrijeme ispunjeno mnoštvom truda i rada kako bi se bilten El-Asr preobrazio u islamski dvomjesečni časopis. Povodeći se za riječima našeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ''Onaj ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan ni Allahu!'' (bilježi Tirmizi, hadis je vjerodostojan, vidjeti: Sahihu Tirmizi od Albanija), želim se prvenstveno zahvaliti, poslije zahvale Allahu, braći u džematu Hidžra koji su se nesebično založili i posvetili pozivanju u Allahovu vjeru islam kroz različite da'vetske aktivnosti od koji su najvažnije izdavanje islamskih knjiga, islamski časopis El-Asr, naučni seminari i drugo. Vrijednost tih da'vetskih aktivnosti utoliko je veća ukoliko znamo da su utemeljene na principu iskrenog djelovanja u ime Allaha, a čak i ako se nešto i zaradi prilikom realizacije ovih projekata, ponovno se vraća u nove da'vetske aktivnosti. Također, naša braća iz džemata Hidžra u mnogim situacijama doniraju dodatna sredstva i za druge da'vetske aktivnosti, kada to situacija zahtijeva. Isto tako, želio bih se zahvaliti svojim šejhovima, daijama – dopisnicima El-Asra, šerijatskom savjetu časopisa na njihovom neumornom radu isključivo radi Allaha, bez nadoknade, i na njihovim vrijednim savjetima i prijedlozima. Zahvalio bih se i braći u redakciji El-Asra koji su ''nevidljivi'', iza zastora, što im neće, ako Bog da, smetati kod Allaha, jer je njihov rad i zalaganje kod Nega subhanehu ve te'ala , inšallah, poznato i vrednovano. Isto tako, zahvalio bih se braći koja neumorno rade na distribuciji El-Asra diljem Bosne, Sandžaka i dijaspore. Redakcija El-Asra nije u mogućnosti da im to u potpunosti materijalno nadoknadi, stoga molim Uzvišenog Allaha da im ukabuli njihov rad, jer mi znamo da oni troše svoje vrijeme i materijalna sredstva, a zasigurno najbolja nagrada je kod Uzvišenog Allaha. Također bih se zahvalio našim vjernim čitaocima koji su nam ukazali povjerenje i koji prate ovaj islamski projekat.
Draga moja braćo i sestre u islamu! Čvrsto sam uvjeren da je islamski časopis El-Asr naš zajednički projekat u čijem ćemo se poboljšanju natjecati. Drage moje daije! Strpite se u radu i očekujte, ako Bog da, od Allaha veliku nagradu. Također pozivam i ostale daije da nam se pridruže u ovom hairli projektu. Draga moja braćo u redakciji i distribuciji! Strpite se u radu i očekujte, ako Bog da, od Allaha veliku nagradu. Allahova roba je skupa, jer je Njegova roba Džennet. Dragi naši čitaoci! Potpomognite svoj islamski časopis El-Asr tako što ćete ga kupovati, a ukoliko je vaše znanje premašilo El-Asr, onda ga poklonite drugim osobama, jer možda i vi budete, sa Allahovim dopustom, povod njihove upute i možda nagrada za njihova dobra djela bude na vašoj Vagi dobrih djela, bez toga da se nagrada njihovih dobrih dijela umanji. Molim Uzvišenog Allaha, Njegovim lijepim imenima i uzvišenim osobinama, da nas učini od onih koji će raditi za Njegovu vjeru islam!

Mr. Safet Kuduzović

Islamski časopis El-Asr je rijetka novina koja svojim raznolikim i naučnim sadržajem može udovoljiti gotovo svim potrebama čitatelja, različitih obrazovnih profila. U njemu svoj kutak nalaze akademici, imami, hatibi, studenti, kao i prosječni muslimani koji se žele vjerski educirati. Svojim upornim radom, dakako, u neislamski raspoloženoj Evropi, časopis El-Asr se popeo na izrazito zavidan nivo. Kada je u pitanju metodologija islamskog misionarstva, pisana riječ zauzima vodeće mjesto. Uloga časopisa El-Asr u da'vi dolazi do izražaja s različitih aspekata. Prvo, zbog naučnog pristupa tretiranim temama. Drugo, zbog odabira aktuelnih tema kako u tekstovima tako i u rubrici ''Pitanja i odgovori''. Treće, zbog svoje neovisnosti u radu, što znači da časopis nije podložan utjecajima izvana, već na principima ehli-sunneta nastoji predstaviti islam u njegovom izvornom svjetlu. Četvrto, uloga časopisa dolazi do posebnog izražaja u vremenu oskudice islamskih novina na našem govornom području. Raspolažemo novinama i časopisima svih profila i boja, osim onih koje nose islamski prefiks, a njih je, nažalost, ponajmanje. Svaki musliman može pomoći rad ovog blagoslovljenog časopisa. Najbolji način za pomoć jeste iskrena dova Uzvišenom Allahu da učvrsti redakciju ovog časopisa i sve njene saradnike, potom da prilikom kupovine časopisa kupi, po mogućnosti, još koji primjerak za svoju rodbinu, poznanike, radne kolege ili komšije. Primarna zadaća časopisa El-Asr u proteklom je periodu bila edukativnog karaktera i mislim da treba zadržati ovaj kurs i nastojati, što je moguće više, da tretira aktuelne probleme muslimana Evrope i Bosne i Hercegovine.

Halil ef. Makić

Suočeni sa izazovima neobičnog savremenog načina življenja koji prijeti da u potpunosti razori ne samo porodicu već i društvo u cjelini i sve one najosnovnije karakterne osobenosti kojima je Uzvišeni Allah odlikovao čovjeka... Suočeni sa raznim izazovima koji prate savremeno islamsko buđenje, a što se neminovno odražava i na nas Bošnjake, pritom vodeći računa da se ostane na pravoj stazi ehlis-sunnetskog učenja, bez zastranjivanja i pretjerivanja... Suočeni sa tom unutarnjom potrebom da budu aktivni činioci promjena nabolje, naređivanja dobra i odvraćanja od zla... Suočeni s jakom željom da se bude dio onog dijela ummeta koji žarko žudi povratku temeljnim i originalnim načelima ove Allahove odabrane vjere, a stazama onih koji su je najbolje razumjeli i koji su je učili od Allahovog Resula, sallallahu alejhi ve sellem... Suočeni s tim krajnje agresivnim bezbožničkim materijalizmom koji je, sa svojim poražavajućim i ponižavajućim trendovima, postao dominantan gdje dobar dio čovječanstva robuje materiji i strastima pokušavajući naći sreću u imaginarnom svijetu lažnih naslada, nesposobni da shvate da naslade, same po sebi, ne znače i sreću o kojoj tako mnogo govore i maštaju... Suočeni sa svim tim i mnogim drugim izazovima skupina mladih Bošnjaka, muslimana, svjesna vrijednosti pisane riječi i autentične informacije, krenula je putem davanja svog skromnog doprinosa radi boljitka svih nas te je pokrenula časopis El-Asr.

Kontinuirano, sasvim polahko, oprezno i predano El-Asr, na sebi svojstven način, pokušava ponuditi čitateljstvu korisne teme iz raznih oblasti islama i njegove bliže i dalje historije, ne osvrćući se na dnevnopolitička dešavanja jer ne pretenduje da bude informativnog karaktera, u onom klasičnom značenju tog izraza. Međutim, to ni u kojem slučaju ne znači da će i u budućnosti biti tako jer pisati o Bošnjacima, pogotovo u dijaspori, i njihovim izazovima sa kojima se dosta teško nose, ali i o raznim aktivnostima koje Bošnjaci imaju unutar svojih zajednica i udruženja – džemata pogotovo – za El-Asr bi predstavljalo jedno dobro osvježenje, a nosilo bi sa sobom i mnoge koristi. To bi značilo njegovo još veće otvaranje prema raznim slojevima Bošnjaka, posebno prema omladini, i nove izazove, ali i veću čitanost i izloženost raznim kritikama koje bi mu, možda, u dogledno vrijeme veoma dobro došle. Time bi se poruka vjere mnogo više prenosila i dostavljala željenoj skupini, a samim tim proširio bi se i volonterski angažman, zahtijevajući i nove saradnike i nagovještavajući mnogo veći uspjeh. Uzvišenog Allaha molimo da nam podari želje, pronicljivosti, snage i uspjeha! A naša posljednja dova je: neka je hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova!

Ummu Muaz Smajlović, prof.

Sva hvala i zahvala pripada našem Plemenitom Gospodaru koji nas je darovao mnogim blagodatima, a najveća od njih je blagodat islama i slijeđenja upute Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji nam je oporučio da prenosimo i širimo ispravnu vjeru rekavši: "Prenesite od mene pa makar ajet." (Buhari, 3461). Jedan od načina prenošenja Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, hadisa i cjelokupnog šerijatskog znanja jeste pisana riječ. Zbog toga smo radosni i ponosni, a Allaha molimo da nam bude primljeno, što smo bili u mogućnosti da putem našeg i vašeg islamskog časopisa El-Asr, koji obilježava jubilarni pedeseti broj, pišemo i prenosimo naše znanje i Allahovu vjeru. Časopis El-Asr bez sumnje zaslužuje svaku pohvalu i zahvalu svima onima koji nesebično, Allaha radi, učestvuju u njemu. Allaha molimo da ih nagradi najljepšom nagradom. Znajući kakvu i koliku ulogu u društvu ima žena, časopis El-Asr je posebnu rubriku posvetio muslimanki. Tokom proteklih brojeva nastojali smo da pišemo o temama koje su veoma važne muslimanki kao ženi, supruzi, majci, odgajateljici... Naš cilj je da sve naše sestre, muslimanke, što bolje upoznaju i sprovedu u praksu svoju vjeru, a zatim da je i drugima prenose. Jer zaista je malo sestara koje u svom svakodnevnom životu, i pored svojih brojnih obaveza, nađu i izdvoje potrebno vrijeme kako bi se bavile širenjem Allahove vjere. Svakoj od njih ponaosob smo zahvalni i molimo Allaha, subhanehu ve te'ala, da ih nagradi najljepšom nagradom, a isto tako koristimo priliku da pozovemo sve naše sestre, koje su u mogućnosti, da nam se pridruže i dadnu svoj doprinos ovom veoma važnom islamskom da'vetskom projektu.