Menu

Kako je nastala prva fitna u ummetu?

Pripremio Adnan Fetić, prof.
Tema AkidaČitanje 0 minuta
Uzvišeni Allah kaže: “I čuvajte se iskušenja (smutnje) koja neće pogoditi samo one među vama koji su zulum činili.” (El-Enfal, 25)