Menu

Kalendar obavezne imunizacije

Tema Naše zdravljeČitanje 0 minuta
Iako smo o imunizaciji pisali još u samim začecima rubrike o zdravlju, nažalost, ova tema se iznova treba aktualizirati zarad dobrobiti djece prvenstveno, ali i ukupne zajednice (naravno o globalnom nivou ne treba niti pričati).