Menu

Kaligraf Hamid el-Amidi

Pripremio Muaz Smajlović
Tema Ostale temeČitanje 9 minuta

Objava Kur'ana arabljanskom narodu bila je glavni povod da oni počnu pisati i zapisivati. Ovaj narod, koji je bio daleko poznat po pamćenju, stoljećima unazad radije je birao da pamti svoju historiju nego da je zapisuje, što je postalo prepoznatljiva karakteristika tog naroda. Ta osobina ostala je dominantna i u periodu ranog islama sve dok se broj učača koji su Kur'an znali napamet nije počeo primjetno smanjivati, ili zbog toga što su se razišli po novoosvojenim područjima ili zbog toga što su preselili na bolji svijet. Nove okolnosti navele su halifu Ebu Bekra es-Siddika, radijallahu anhu, a zatim i halifu Osmana b. Affana, radijallahu anhu, da izvrše kodifikaciju i umnožavanje Mushafa kako bi njegove primjerke poslali u nekoliko gradova širom islamskog svijeta.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike