Menu

Ključ dobra i katanac zla

Tema Da'vaČitanje 5 minuta

Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Kod Allaha, azze ve dželle, su riznice dobra i zla. Njihovi ključevi su ljudi, pa blago onome koga Allah učini ključem dobra, a katancom zla. I teško onome koga Allah učini ključem zla, a katancem dobra." (Hadis bilježe Taberani i Dija, a šejh Albahi je hadis ocijenio hasenom, vidjeti ''Sahihu Džami'a'' , broj hadisa 4108) U predaji kod Ibn Madže navodi se: "Zaista ima ljudi koji su ljučevi dobra i katanci zla. I zaista ima ljudi koji su ključevi zla i katanci dobra, pa blago onome čijim je rukama Allah učinio ključeve dobra, a teško onome čijim je rukama Allah učinio ključeve zla." (Šejh Albani je hadis ocijenio hasenom, vidjeti ''Sahihu Džami'a'', broj hadisa 2223)


Na osnovu ovoga hadisa procjenjuju se ljudi. Kroz prizmu ovih preciznih Poslanikovih riječi moguće je prepoznati ljude čiji je život ispunjen propustima i nedostacima i ljude koji nastoje biti potpune ličnosti kako u ovosvjetkom tako i u onosvjetskom pogledu. U ovome hadisu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podstiče nas da budemo ključevi dobra i katanci zla i nevolja. Svaki prema Allahu iskreni čovjek koji bude želio dobro Njegovim robovima i trudio se, shodno svojim mogućnostima, da čini dobro, takav čovjek je ključ dobra i zadobit će, sa Allahovim dopustom, sreću. S druge strane, čovjek kojega karakteriziraju suprotne osobine predstavlja katanac zla i zaista će ga zadesiti nesreća.

Najilustrativniji primjer ovoga značenja uočavamo na sijelima. Naime, na tim skupovima pojedini ljudi nastoje svoje sagovornike usmjeriti prema korisnim stvarima koje će im koristiti kako na ovom tako i na budućem svijetu. S druge strane, neki ljudi djeluju upravo suprotno, svoje sagovornike i društvo usmjeravaju ka onome što im može donijeti samo štetu i što im neće biti od pomoći. Na taj način liše ih dobra i učine nesretnim. Pojedini ljudi nastoje zbližiti srca vjernika i stvoriti atmosferu jedinstva, dok drugi nastoje raspiriti smutnju, izazvati nejedinstvo, potaknuti međusobnu netrpeljivost i podjelu.

Neki ljudi trude se da iz srca otklone mržnju, dok drugi u srcima potpaljuju prezir i neprijateljstvo. Neki podstiču na darežljivost, širokogrudnost i toleranciju, dok drugi pozivaju ka škrtosti, pohlepi i bezobrazuku. Pojedini ljudi čine raznoliko dobro svojim tijelom, riječima i imetkom, dok su drugi u tako lošem stanju da ne poznaju čak ni neznatno dobro. Sijela mnogih ljudi prožeta su ogovaranjem, prenošenjem tuđih riječi i vrijeđanjem drugih ljudi, ali nasreću, postoje i ljudi čija su sijela čista od tih ružnih postupaka, čime čuvaju i sebe i svoje društvo od tih grijeha. Druženje sa pojedinim ljudima podsjeća te na Uzvišenog Allaha i onaj svijet, takvi ljudi potpomažu Njegove robove u pokornosti Njemu kroz svoj govor i djela, naređuju im da izvršavaju strogo naređene i pohvaljene obaveze. Pojedini ljudi spotiču druge u činjenju dobra i njihovo okruženje nije bezbjedno. Neka je uzvišen Onaj koji je stvorio različita stvorenja. Jedan je darežljiv i širokogrudan prema Allahu i Njegovim stvorenjima, a drugi je škrt i uskogrudan. Jedan je blag prema onima koji dođu u kontakt s njim, dok drugi poziva svakom nevaljalom ahlaku. Jedan je ključ dobročinstva, bogobojaznosti i svih puteva koji vode dobru, a drugi je ključ za svako zlo i sve nedaće. Jedan je obazriv i vodi računa o životima, časti i imetku drugih osoba, a drugi je prevarant kojemu nije moguće vjerovati ni u jednoj situaciji. Od jezika i ruku jednog bezbjedni su drugi muslimani, a od drugog niko nije bezbjedan, pa čak ni njegova porodica.

"Dobro je Allahovo zadovoljstvo, a zlo je Njegova srdžba. Ako je zadovoljan sa Svojim robom, onda je znak Njegova zadovoljstva to da ga je učinio ključem dobra. Njegovo viđenje podsjeća na dobro. Ukoliko dođe negdje, uvijek dođe sa dobrom. Ukoliko progovori, progovori sa dobrom. Na njemu su očiti Allahovi znakovi, jer on živi u dobru sa činjenjem dobra: govori dobro, razmišlja o dobru, gaji dobro, tako da je on ključ dobra. Gdje god dođe, povod je dobra svakome ko se druži sa njim. A drugi živi u zlu, radi zlo, govori zlo, razmišlja o zlu, gaji zlo i on je zbog toga ključ zla." (El-Menavi, ''Fejdul-Kadir'')

Uzvišeni Allahu, zaštiti nas od ružnih djela, ružnog ahlaka i strasti! Sačuvaj nas od svakog zla i iskušenja, i opskrbi nas uputom, bogobojaznošću, čednošću i bogatstvom dobra!