Menu

Komentar na poslanicu “tri osnovna temelja" (peti dio)

Tema AkidaČitanje 1 minut
[Znaj] tj. razumi, shvati, i detaljno pazi ono što će biti spomenuto [Allah ti se smilovao] molim Allaha da na tebe spusti Svoju milost, oprosti ti grijehe, i dâ ti svaki hajr na dunjaluku i ahiretu [da je vadžib] tj. stroga obaveza [svakog muslimana i muslimanke] koji su povjerovali u Allaha i Njegovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i Kur'an uzeli za vodilju u svojim životima, [naučiti] tj. spoznati [ove tri] veoma bitne [stvari] i da je uz to obaveza svim muslimanima [raditi po njima] i po onome na što upućuju, zato što su to temelji ove prelijepe vjere i osnovi njenog vjerovanja.