Kutak za mlade - broj 89

Pripremila Adisa Binakaj
Tema Kutak za mladeČitanje 9 minuta

Svjetsko selo mladih

Sve se više aktuelizira priča opće globalizacije. Da li joj mi pridavali pažnju ili ne, globalizacija se sve više sprovodi i više nije pitanje da li neko prihvata globalizaciju ili ne, ona sve više ulazi u naše živote, obuhvata sve kategorije društva, pa i omladinu. Stoga, neophodno je da se o svemu govori i razgovara s mladima. Bitno je da mladi ljudi između sebe razgovaraju o tome. Svijet je postao jedno veliko selo, sve češće čujemo ovu izjavu. Mladi su oduvijek tražili od zajednice da budu posebno tretirani i da im se pridaje posebna pažnja.

Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike
Tekst Kutak za mlade - broj 89 je objavljen u broju 89, 15. mart 2019. Permalink

Još tekstova na temu Kutak za mlade