Menu

Metodologija prihvatanja i dokazivanja šerijatskim tekstovima

Tema AkidaČitanje 6 minuta

Jedna od Allahovih blagodati prema ovom ummetu jeste i upotpunjenost i savršenost ove vjere. Uzvišeni Allah kaže: “Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.” (El-Maida, 3)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije preselio dok nije prenio poslanicu, izvršio povjereno i podigao (uspostavio) dokaz. Od njega se vjerodostojno prenosi da je rekao: “Ostavljam vas na ispravnom putu, čija je noć ista kao dan. Poslije mene sa njega neće skrenuti osim propalica.” (Ibn Madža, vjerodostojan)


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike