Menu

Mikrosan- nevidljivi neprijatelj vozača

Tema Naše zdravljeČitanje 0 minuta
Nerijetko se svi susrećemo sa komičnim situacijama do kojih nas umor može dovesti. Poput tog da mobitel odložite u frižider ili posolite kafu, sasvim slučajno naravno. Za to možete okriviti epizode mikrosna (eng. microsleep-MS), usljed kojeg pojedine moždane stanice u želji da se odmore dožive kratak san, kratke treptaje, pri čemu je ostatak mozga u potpunosti budan.