Menu

Novotarije u vjeri -- put u propast

Tema Da'vaČitanje 4 minute

Novotarija označava svaku novu stvar kojoj ne postoji prethodno slična. Uvođenje novih stvari u vjeru smatra se novotarijom, a vjerom se smatra sve ono sa čime je došao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Uzvišeni Allah upotpunio je ovu vjeru prije smrti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Uzvišeni Allah kaže: "Danas sam vam vašu vjeru usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera." (El-Maida, 3)

Na zabranu novotarija ukazuju mnogi kur'ansko-hadiski tekstovi.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike